[malbat] Newroz pîroz

  • From: "Sidqi Hirori" <s.hirori@xxxxxxxx>
  • To: "malbat" <malbat@xxxxxxxxxxxxx>, "Malbat" <malbat@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 21 Mar 2007 12:49:53 +0100

Malbatiyên hêja!
Newroza we hemiyan pîroz bit û hêvîdar im hemî roj û demên we Newroz û pirî 
dilxwesî û serfirazî bin. 
Digel silavên/ Sidqî Hirorî

Other related posts: