[madar] Księgowość - PK cykliczne

  • From: Madar <madar@xxxxxxxxxxxx>
  • To: madar@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 31 May 2007 19:00:52 +0200

========== Polecenie Księgowania  ===============
          opcja: >>PK - księgowanie - księgowanie cykliczne<<

Funkcja pozwala na stworzenie szablonu księgowań i pełne zautomatyzowanie powtarzających się poleceń księgowania. Po określeniu warunków przeksięgowania w zadanym terminie wywoływana jest funkcja cyklicznego księgowania, po czym tworzone jest PK.

Dopisanie szablonu księgowania
---------------------------------
Dostępne jest w opcji: >>PK - księgowanie - księgowanie cykliczne<<. Po naciśnięcie klawisza <dopisz> pojawia się okno z następującymi polami do wpisania: treści opisu, konta wn i ma oraz kwoty przeksięgowania.

Księgowanie wg szablonu
-------------------------
Dostępne jest w opcji: >>PK - księgowanie - księgowanie cykliczne<<. Należy z listy wybrać właściwy szablon i nacisnąć klawisz <zatwierdź>.Ala Mazur

-----------------------------------------
Kazda wiadomosc od Panstwa, wyslana na adres madar@xxxxxxxxxxxxx zostanie rozeslana do innych czlonków listy. Archiwum listy jest dostepne pod adresem //www.freelists.org/archives/madar/. Aby zrezygnowac z czlonkostwa w liscie nalezy wyslac e-mail na adres madar@xxxxxxxxxxxx lub zadzwonic (32) 278-66-65.

Other related posts:

  • » [madar] Księgowość - PK cykliczne