[loco_forening] Re: [loco_forening] Vedtægterne

  • From: "Søren Bredlund Caspersen" <soeren.b.c@xxxxxxxxx>
  • To: loco_forening@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 14 Jul 2008 18:41:39 +0200

Nogle kommentarer til de punkter Martins nævner følger nede i teksten...

2008/7/13 Martin Pihl <martin@xxxxxxxxxxxxx>:
> Hej alle
>
> Så har jeg lige fået lavet de seneste rettelser i det der kunne ligne vores
> vedtægter. Nu må det også snart være slut med navlepilleri i dem :)
>
> Der er følgende punkter som kræver en beslutning:
>
>     Kontingent.

Lad os vende det på næste irc møde. Hvis der er et klart flertal så
følger vi mødets beslutning, ellers må vi tage det på den stiftende
generalforsamling.

> LoCo kontaktpersonen fungerer som nu, men vælges af
>
> Generalforsamlingen
> Bestyrelsen?
> ??

Jeg mener at vi på mødet i søndags blev enige om at det må være op til
generalforsamlingen at vælge LoCo kontaktpersonen.

> Foreningens navn
> Foreningens hjemsted
> Foreningens formål (skal godkendes)

Disse 3 har jeg ikke lige nogen mening om...

> Hvor ofte skal bestyrelsen vælges (1 år, 2 år?)

2 år er meget længe i Ubuntu sammenhæng, så jeg vil mene at 1 år må
være godt. Hvis vi gerne vil sikre kontinuitet kan man evt. lave en
konstruktion hvor halvdelen af bestyrelsen vælges hvert 2. år. Men det
tror jeg bliver unødigt indviklet. Forhåbentligt vil gode
bestyrelsesmedlemmer have lyst til at genopstille og hvis deres
arbejde har været påskyndet vil de vel også blive genvalgt.

> Pressekontakt vælges af bestyrelsen?

Jo flere tillidsposter der vælges direkte af generalforsamlingen jo
bedre fra et demokratisk synspunkt.

> Hvis generalforsamlinger foregår via IRC skal stemme procedure afklares.
> Anonym afstemning kan blive svært.

Hvis vi giver afkald på muligheden for at stemme anonymt er dette
intet problem. Nogen der kan se nogen problemer ved at der ikke kan
stemmes anonymt?

> Der skal endvidere sikres at kun
> foreningsmedlemmer kan stemme til mødet.

Det er vel til at klare hvis der forelægger en medlemsliste. Man kan
også tale for at afstemning om f.eks. LoCo contact skal være åben for
alle, ikke kun medlemmer. Specielt hvis vi kræver et kontingent der er
større end nul kr.

> Der skal skabes klarhed om antal bestyrelsesmedlemmer og valg af formand
> etc. i forslaget til vedtægter.

Lad os ligge det ud til IRC mødet / stiftende generalforsamling. Men
en formand, en kasser og så 3-5 medlemmer er vel ikke helt ved siden
af?

> Hvis folk her på listen kunne tage et kig på vedtægterne, og se om de ser ok
> ud, så synes jeg vi skal lægge linket op til revision på ubuntu-dk
> mailinglisten til endnu et gennemsyn. Hvad siger i til det?
>
> Og så skal vi selvfølgelig have gjort den engelske del færdig til CC.

På sidste CC møde var de glade for det vi har skrevet allerede på
engenlsk. Jeg husker ikke lige mødet i klarhed her, men de virkede
meget åbne for at lave en 'officiel' aftale med den kommende
bestyrelse når den tid kommer. Så der behøver vist ikke laves mere
arbejde på den engelske del.

>
> /Pihl

Søren

Other related posts: