[ktvt] Thong Bao Blog Audio va Tap Chi CNTT

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <ktvt@xxxxxxxxxxxxx>, <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 26 Mar 2008 12:20:14 +0700

Chào các bạn,
Dưới đây là phần thông báo từ Sao Mai Quán:
Xem liên kết tại: http://www.saomaiquan.org/node/143

Hiện nay, Sao Mai Quán đưa thêm vào 2 hoạt động mới là Blog âm thanh tại 
www.saomaiquan.org/audio và tạp chí SMQ AccessTech tại 
www.saomaiquan.org/taxonomy/term/37.
Trong blog âm thanh sẽ gồm các tập tin thu âm về nhiều chủ đề khác nhau như 
hướng dẫn sử dụng phần mềm, giới thiệu công nghệ mới...
SMQ AccessTech là một tạp chí công nghệ được phát hành hàng tháng. các bạn có 
thể đăng ký nhận tạp chí qua thư điện tử sau khi đăng nhập tại 
www.saomaiquan.org/user.
Tạp chí AccessTech số 1 sẽ được phát hành vào ngày 2 tháng 4, 2008 tới. Mong 
các bạn đón đọc.

Các bạn có thể gửi ý kiến hoặc bài viết đóng góp cho Blog âm thanh và tạp chí 
SMQ AccessTech qua địa chỉ email newsletter@xxxxxxxxxxxxxx Rất mong sự ủng hộ 
và tham gia của mọi người.Phúc

Other related posts:

  • » [ktvt] Thong Bao Blog Audio va Tap Chi CNTT