[ks] Osakonna stipendium

  • From: Lotte-Triin <lotte@xxxxxx>
  • To: ks@xxxxxxxxxxxxx, keskkonnakorraldus@xxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 28 Feb 2011 11:33:32 +0200

Tere!

Edastan stipendiumi taotlemise võimaluse.


Lotte-Triin Telgmaa
KS-õppeassistent

Other related posts: