[if-dev] Welcome to the InternationalFriend Developers Mailing List

  • From: Jon Gjengset <jon@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: if-dev@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 27 Nov 2009 12:46:03 +1000

Hei hei folkens,

Nå er altså listen oppe, og dere trenger ikke engang signe opp for den.
Bare å sende til denne adressen hvis dere har noe å dele med de andre
utviklerene.
OBS! Dette er en "åpen" liste, hvilket betyr at den er tilgjengelig for
offentligheten hvis man søker hardt nok. Altså - INGEN PASSORD ELLER
ANNEN SENSITIV INFORMASJON MÅ SENDES HER!

Jon

Other related posts:

  • » [if-dev] Welcome to the InternationalFriend Developers Mailing List - Jon Gjengset