[harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] תכנית כללית פיתוח אשכול ב'

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx" <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 10 Jul 2011 07:27:39 +0300

כרמל שלום
מתוכננת רמפה כמו בתכניות של זרביב (התכנית של מש' זרביב השתנתה קצת, מבחינת הגישה 
לבית , לאחר שסיימנו את תכנית הפיתוח הכללית, ודבר זה לא עודכן לתכנית הפיתוח, אבל 
השינוי האחרון שבתכנית שבידם הוא הקובע)


בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Carmel
Sent: Friday, July 08, 2011 5:17 PM
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] RE: 
[harchavot_shlav3] תכנית כללית פיתוח אשכול ב'

שלום אמיתי.
בתכנית שמשפחת זרביב קבלו משמואל ושראיתי אצלם יש רמפה במקום המדריגות לבית. רמפה 
זו לא מופיע בתכנית ששלחת.
כרמל
----- Original Message -----
From: אמיתי פורת<mailto:amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx<mailto:harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx> ; 
'אליעז כהן'<mailto:eliazcohen@xxxxxxxxxxx> ; אפרת 
כהן<mailto:efrat@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> ; 'זרביב פרדי 
וג'נט'<mailto:zerbib@xxxxxxxxxxxxxxxxx> ; 'עידית 
ברד'<mailto:ebarad50@xxxxxxxxx> ; 'קרקובסקי מיכאל 
ורחל'<mailto:krakovsky@xxxxxxxxxxxxxxxxx> ; 'רוזנברג חיים ויעל כפר 
עציון'<mailto:rosenbrg@xxxxxxxxxxxxxxxxx> ; 
'שורק'<mailto:esorek@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Cc: 'שמואל לנדאו'<mailto:landauys@xxxxxxxxx> ; 'mussach etzionשמעון קרניאל 
'<mailto:mussach@xxxxxxxxxxxxxxxxx> ; אורי שמר<mailto:Oris@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
; 'אלישיב ומרים קנוהל'<mailto:eknol@xxxxxxxxxxxxxxxxx> ; 'אפרת כהן 
וואלה'<mailto:efratcohen4@xxxxxxxxx> ; 'חזי מרקוביץ''<mailto:hezim0@xxxxxxxxx> 
; 'לאה וירוחם כץ'<mailto:katzl@xxxxxxxxxxxxxxxxx> ; 'שמעון 
קרניאל'<mailto:karniel@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, July 06, 2011 9:59 AM
Subject: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] תכנית 
כללית פיתוח אשכול ב'

בתיה, חזי וכולם שלום
התכנית אושרה עקרונית בו' מתאר בדיון ובסיור עם חזי, כל ההשגות נדונו וסוכמו כאמור 
בתכנית שצורפה. (בענין הערתו של חזי על חיבור השביל הצפוני לחניה, אבדוק מחדש את 
הסיכומים)
תכנית זו היא שמנחה את תכנון הפיתוח כעת.
כפי שנהגנו באשכול א', נבקש לקיים פגישה משותפת בשטח עם דיירי האשכול, לאחר שקותי 
יסמן את תואי השבילים.
במפגש זה נקבל התייחסות נוספת הדיירים ונתקן ע"פ הצורך גם דברים מוסכמים.
בהתאם נשלים תכנית גינון


בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

From: 
harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx<mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx>
 [mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of ירון ובתיה קוממי
Sent: Sunday, July 03, 2011 1:21 PM
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx<mailto:harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>; 
'אליעז כהן'; אפרת כהן; 'זרביב פרדי וג'נט'; 'עידית ברד'; 'קרקובסקי מיכאל ורחל'; 
'רוזנברג חיים ויעל כפר עציון'; 'שורק'
Cc: 'שמואל לנדאו'; 'mussach etzionשמעון קרניאל '; אורי שמר; 'אלישיב ומרים 
קנוהל'; 'אפרת כהן וואלה'; 'חזי מרקוביץ''; 'לאה וירוחם כץ'; 'שמעון קרניאל'
Subject: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] תכנית כללית פיתוח אשכול ב'

אמיתי וכולם שלום!
לעניות דעתי, ולאור דברים שנאמרו (נכתבו) בעיקרם ע"י חזי בעבר, יש לערוך מפגש 
מסודר עם כלל תושבי האשכול (שלב ג'+ד') על מנת לדון במערכת המדרכות שהולכת להיות.
האם מיועד מפגש כזה ואם כן מתי??

בתיה

________________________________
From: 
harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx<mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx>
 [mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of אמיתי פורת
Sent: Sunday, July 03, 2011 10:20 AM
To: אמיתי פורת; הרחבת דירות שלב ג' 
(harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx<mailto:harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>); אליעז 
כהן (eliazcohen@xxxxxxxxxxx<mailto:eliazcohen@xxxxxxxxxxx>); אפרת כהן; זרביב 
פרדי וג'נט; עידית ברד; קרקובסקי מיכאל ורחל; 'רוזנברג חיים ויעל כפר עציון'; שורק
Cc: שמואל לנדאו; mussach etzionשמעון קרניאל ; אורי שמר; אלישיב ומרים קנוהל 
(eknol@xxxxxxxxxxxxxxxxx); אפרת כהן וואלה (efratcohen4@xxxxxxxxx); חזי מרקוביץ' 
(hezim0@xxxxxxxxx); לאה וירוחם כץ (katzl@xxxxxxxxxxxxxxxxx); שמעון קרניאל 
(karniel@xxxxxxxxxxxxxxxxx)
Subject: [harchavot_shlav3] תכנית כללית פיתוח אשכול ב'


שלום
עם תחילת עבודות הפיתוח באשכול ב', רצ"ב תזכורת לתכנית הפיתוח לכלל האשכול


בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

From: Amitai Porat [mailto:Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx]
Sent: Sunday, March 06, 2011 10:34 AM
To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx); אליעז כהן 
(eliazcohen@xxxxxxxxxxx); אפרת כהן; 'זרביב פרדי וג'נט'; 'עידית ברד'; 'קרקובסקי 
מיכאל ורחל'; 'רוזנברג חיים ויעל כפר עציון'; שורק
Cc: שמואל לנדאו; 'mussach etzionשמעון קרניאל '; אורי שמר; 'אלישיב ומרים קנוהל 
(eknol@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'אמיתי כפר עציון (mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'אפרת 
כהן וואלה (efratcohen4@xxxxxxxxx)'; 'חזי מרקוביץ' (hezim0@xxxxxxxxx)'; 'לאה 
וירוחם כץ (katzl@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'שמעון קרניאל (karniel@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'
Subject: FW: תכנית כללית פיתוח אשכול ב'
Importance: High

לדיירי אשכול ב' שלום
רצ"ב טיוטת התכנית הכוללת של האשכול ששרטט יהודה לוי לבקשתנו.
כמה דגשים:

[cid:image001.gif@01CC3ED2.D919E930]   שימו לב הנ"ל כולל התייחסות לדירות שכבר 
תוכננו סופית ונבנו ברובם (שלב ג') וכן לדירות שטרם תוכננו סופית (שלב ד'). נושאים 
שונים צריכים דיוק נוסף

[cid:image001.gif@01CC3ED2.D919E930]   הנ"ל בעקבות פגישה שקיימנו לגיבוש תכנית 
הפיתוח והתשתיות באשכול ב' בנושאים שונים (מיקום שבילים ראשיים וכניסות לבתים, קוי 
ביוב ומינהולים, קירות פיתוח, משטחי ישיבה/ מרפסות תחתונות, (מחסנים?), קוי חשמל, 
תקשורת, גז, מים). מתוך אלו נגענו בעיקר בתכנון השבילים והכניסות לבתים.

[cid:image001.gif@01CC3ED2.D919E930]   רצ"ב קצת פירוט מילולי נלוה - בנושא 
השבילים וכניסות לבתים:

1.   שביל מרכזי באשכול ממערב למזרח (חידוש השביל הישן בתואי שונה מעט): יקבע 
במקביל לתואי השביל הישן כ- 5 מ' צפונה, יעבור סמוך מצפון למשטח הישיבה של משפ' 
קוממי (כ- 1.5 מ'). בסופו (אזור גינת בית אבנר ד'), יתחבר לשביל האלכסוני הראשי 
היורד מטה למעין משולש דרכים. כניסות לדירות משביל זה (ברג וסומר כניסה ישנה, 
קרניאל, אבנר דהן) יותאמו בתוואי הנוכחי דהיום או קרוב לו. הערה: בית קוממי- יש 
להוסיף שרטוט שביל כניסה לבית משביל זה, .

2.   שבילי כניסה לבית טאובה (ומלמוד כניסה ישנה), ודנציגר: מהכביש -מערב 
למזרח- על בסיס התואי הנוכחי. התאמות קלות במקומות הנדרשים.

3.   שבילי כניסה לבית מלמוד (חדש): משביל אלכסוני (דרום- צפון) – הערה: יש 
להוסיף שרטוט מעודכן של מחסן קוממי המתוכנן.

4.   שביל אלכסוני מרכזי דרום – צפון מלמעלה למטה (שביל קיים הכולל מעט 
עדכונים): בתוואי הנוכחי עם תיקונים קלים בגזרת גינת סמט הנוכחית ( הסטה 1-2 מ' 
מזרחה), עד לכניסה לבית ברד- שורק. מחסן ישראל הנוכחי יהרס (המשמעויות נמצאות 
בדיון מול המשפחה), והשביל יושלם עד למטה לכביש /לחיבור עם השביל הצפוני התחתון 
ראה להלן. הנ"ל יתחשב בתכנון הרחבת דירת זרביב.

5.   שביל מרכזי צפוני (חדש!): בתואי קו החשמל מצפון לשורת העצים – ולחיבור עד 
לחניה החדשה של ההרחבה הקהילתית. משביל זה יבוצעו הכניסות כניסות (ארוכות יותר 
מהתכנון הראשוני) למש' סומר ולמשפ' מרקוביץ'. שביל כניסה לדירת שוורץ, יתוכנן 
בשביל ישיר ממערב- מהכביש, דרך משטח הישיבה .


[cid:image001.gif@01CC3ED2.D919E930]   תכנית זו טעונה עדיין עיון, דיון ואישור 
בצוות. וכן סיור משותף, הסברה ודיון עמכם דיירי האשכול

[cid:image001.gif@01CC3ED2.D919E930]   בינתיים, מטרתנו לוודא הבנה ואישור 
התכנית גם של כלל חברי האשכול וכן כלל החברים ברמה הציבורית

[cid:image001.gif@01CC3ED2.D919E930]   הערות והארות בונות יתקבלו בברכה

עותק: צוות הרחבת דירות, ו' מתאר


בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

From: אמיתי פורתClick here to report this message as 
SPAM<http://vsp.ateranetworks.com/ReportSpam.php?sid=16350bd0ef7139b208869d555a3d6ed5_0fb9f483edc08604151989a42df4eda2>
-- Powered by ATERA Networks --


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.449 / Virus Database: 271.1.1/3740 - Release Date: 07/02/11 
18:34:00

GIF image

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] תכנית כללית פיתוח אשכול ב' - אמיתי פורת