[harchavot_shlav3] דף עדכון מס' 10, 210311

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx) <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 21 Mar 2011 15:36:27 +0200


ב"ה ‏‏21/3/2011

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 10 – 210311

________________________________

תאריך עדכון: ‏21/03/2011

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

________________________________
1.    התנצלות: עבר זמן רב מאז פורסם עדכון שיטתי (עקב מילואים ובעיות שונות 
שלי), עמכם הסליחה
2.    לו"ז להמשך העבודה: כפי ששמתם לב ישנו עיכוב מסוים בעבודות באתר. מצב זה 
הוא תוצאה של מס' גורמים ובעיקרם: תיאום שאינו מספק בכל פרטי החלונות והאלומיניום 
והקשריהם השונים (בגלל בעיות הנדסיות שיצרו דילמות; חוסר הבנה בין מנהל העבודה 
והנחיות הפיקוח; עדכונים שלא נמסרו ע"ג התכנית הכתובה; טעויות שונות; ניהול לא 
מספיק צמוד מצד הקבלן); עכ"פ ניסינו להפיק את עיקרי הלקחים בכדי למנוע הישנות 
בעיות אלו להלן עיקרי תכנית הלו"ז המעודכן:

תכנית ולו"ז
[cid:image001.gif@01CBE7DD.BE0DDF80]   טיח+ חשמל- השחלת חוטים – התחלה 21.3 , 
סיום משוער – 10.4
[cid:image001.gif@01CBE7DD.BE0DDF80]   תחילת ריצוף – 10.4,  כולל איטומים 
בשירותים והשלמת ריצוף וחיפוי בשירותים (משוער 10 ימים לדירה)
[cid:image001.gif@01CBE7DD.BE0DDF80]   אבן- התחלה – 21.3, סיום משוער: פסח 
(17.4)
[cid:image001.gif@01CBE7DD.BE0DDF80]   גגות – קונסטרוקציה, OSB כולל נייר טול 
(5.5)
[cid:image001.gif@01CBE7DD.BE0DDF80]   גבס- להשלמה.
[cid:image001.gif@01CBE7DD.BE0DDF80]   צבע- להשלמה
[cid:image001.gif@01CBE7DD.BE0DDF80]   דלתות פנים- ילקחו מידות עם סיום 
הריצוף, והרכבה לאחר צבע
[cid:image001.gif@01CBE7DD.BE0DDF80]   מסירת בתים: משוער- 1.7


3.    עיקר תכנית עבודה שבועית (לשבוע מ- 22.3): המשך בלוקים בכל הבתים (גמר 
בלוקים שבוע הבא?) גמר יציקות: מדרגות פנים- טאובה, קרניאל, ברג, תקרת משפ' ישראל. 
תחילת עבודות אבן: בבנין B (קוממי, טאובה- מלמוד, דנציגר) תחילת טיח בבנין B, באתר 
כ- 30 פועלים.

4.    צבעי דלתות: רשימה מעודכנת של מידות דלתות החוץ הועברה לקבלן. אנו 
ממתינים לרשימת הצבעים שהקבלן צריך לספק, ברגע שיהיו יועברו לדיירים להחלטה בתוך 
כשבוע, במקומות הרלבנטיים יוכלו הדירים להתאים את גווני האלומיניום.

5.    ריצופים: דיירים שצריכים לספק ריצוף או כלים סניטריים (שלא נרכשו אצל 
אלוני) יקבלו את ההתראה מהקבלן/ משמואל. ריצוף שאינו אנטיסליפ: דייר שיתעקש שלא 
לבצע ריצוף אנטיסליפ במקלחות יידרש.

6.    חיובים וזיכויים בין חברים וקיבוץ- תוספות ושינויים של חברים מעבר 
לסטנדרט: מצורף כאן נוהל חיובים עבור תוספות בהרחבת דירות . אני מבקש מכל דייר 
למלא את הטופס בהתאם לתוספות הרלבנטיות שלו (פורסם לכל דייר בנייר ובמייל, מי 
שזקוק לקובץ שלו פעם נוספת, ישלח לי בקשה כנ"ל). אפשר להדפיס ולמלא את הנייר הרצ"ב 
(בעמ' האחרון) או למלא את הטופס בקובץ ולשלוח לי חזרה.

רצ"ב גם תזכורת לרקע – שפורסם בסיכום קודם:

טיוטה שניה של סיכום פרטני לכל משפחת חברים לבקשות מיוחדות / שינויים / תוספות – 
כפי שעלו מתוך סיכומים קודמים עם החברים וניתוח החומר שבידי,יצאה לכל דייר – במייל 
ובת"ד. נושאים שלא סוכמו, או אינם בהירים או מקובלים – אנא הדגישו בפנינו בפניה 
חוזרת. הצעות מחיר לתוספות: נא קבלו משמואל ו/או מקותי בהתאם למה שכתוב אצלכם 
בטבלה (קותי מתמחר עבודות שהם בתחום הביצוע שלו: עבודות פיתוח, מחסנים, משטחים 
וכיוצ"ב). יודגש כי יש לקבל הצעת מחיר (בכתב) טרם ביצוע העבודה, בכדי לצמצם אי 
הבנות, טעויות ומחלוקות עתידיות בסוף העבודה הפרטית. צילום של הצעת המחיר או הודעת 
מייל, יש להעביר אלי (ניתן לעשות זאת דרך ניצה או במייל)החומר הקיים מהווה בסיס 
לסיכום ולתשלום עתידי, אלא א"כ נפלה טעות שתתברר בעתיד
בברכה, שמואל לנדאו ואמיתי
________________________________
ב"ה ‏‏‏‏‏‏‏‏20/12/2010
הרחבת דירות
נוהל חיובים עבור "תוספות" בהרחבות דירות
________________________________
(א) רקע:

1)    בהרחבות דירות בוצעו תוספות של דיירים (מול קבלן הבתים או מול קבלן 
הקיבוץ- קותי).

2)    הסתבר כי הנהלים לא היו ברורים לחלק מהדיירים, והמידע על העלויות 
והמשמעויות לא התקבל בזמן המתאים ובאופן מסודר ועקבי.

3)    הסתבר כי לחלק מהחברים יש בעיות בכיסוי התחייבויות שלקחו על עצמם.

4)    מטרת נוהל זה ליישר קו ולהכניס יותר סדר בניהול תוספות הבניה: סיכום, 
אישור, ביצוע וחיוב.

________________________________
(ב) הנוהל:

1)    מנהל ההרחבות ירכז את התוספות שהחברים מבקשים לעשות על חשבונם (בניירות 
ובקבצים) ויעדכן את החברים בהתאם.

2)    אחריות החבר לדאוג לקבלת הצעת/ הערכת מחיר של התוספות בכתב. כמו"כ על 
החבר לדאוג לכיסוי כספי בכרטיסו האישי, כתנאי לאישור התכנון והביצוע של התוספת.

3)    החבר, בסיוע מנהל הרחבות, ימלא את הטופס מתאים (דוגמה להלן). וידאג 
לאישורי הגורמים הרלבנטיים.

4)    לאחר האישור שאכן יש לחבר כיסוי בתקציב, הטופס יועבר לאישור מנהל הרחבות 
לאישור ביצוע.

5)    מנהל ההרחבות יעדכן את התוספות – חיובים וזיכויים כנ"ל מול הנה"ח, אחת 
לחודש, או לפי צורך וקצב הביצוע. בכל מקרה יבוצע יישור קו בתום הבנייה ולפני כניסת 
החבר לדירה, יפורסם לחברים סיכום כרטיס החו"ז שלהם בהרחבה, ויועבר להנה"ח.

6)    חבר יהיה רשאי להעיר/ לדרוש תיקון טעויות עקרוניות או טכניות. לאחר תגובת 
מנהל הרחבות יבוצע החיוב. אם החבר יבקש לערער יוכל לעשות זאת בפניה ליו"ר צוות 
הרחבות ולמנהל הרחבות בפועל.

7)    החיוב בפועל יבוצע כלהלן: 50% מיד עם הגשת החשבון (ניתן לפרוס ב-3 
תשלומים), 50% בתום התחשבנות הסופית וסגירת כרטיס החו"ז של החברים בהרחבה (ניתן 
לפרוס עד 6 תשלומים). לקראת מועד ביצוע החיוב הראשון יילקחו בחשבון זיכויים ידועים 
המגיעים לדייר.

8)    הערה מנהלית: במערכת הפיננסית יפתח כרטיס לכל משתכן שבו יינתן ביטוי 
לתוספות הפרטיות שהחבר משלם באמצעות הקיבוץ.


(ג)  דוגמה לטופס בקשה לתוספות בינוי בהרחבות דירות
שם המשפחה:
(א)  תוכן:
מהות ופירוט תוספת הבינוי

הצעת / הערכת מחיר


(ב)  אישורים:
קבלן (אם יש צורך)

מפקח (חובה)

דייר (חובה)

אחראי תקציבים (חובה)

מנהל הרחבות

(ג)   הנחיה לביצוע חיוב:
נושא

סכום/ תאריך

הערות

סה"כ חיוב עבור תוספות בינוי

לו"ז חיוב חלק א'


לו"ז חיוב חלק ב'
לקראת ביצוע החיוב מנהל הרחבות יגיש חו"ז סופי של הדיירים (לדייר ולאחראי תקציבים)מנהל הרחבות
בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

GIF image

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] דף עדכון מס' 10, 210311 - אמיתי פורת