[hamradio-list] =?windows-874?b?utG1w7650aHH1LfC2MrB0aTD4MXoucPZu+G6uuPLwegg?=

  • From: "HS6RXX-Kitti Champasak" <hs6rxx@xxxxxxxxx>
  • To: <hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 3 May 2007 11:51:04 +0700

บัตรพนักวิทยุสมัครเล่นรูปแบบใหม่ 


นายประทีป สังข์เที้ยม (HS0MAI)หัวหน้าฝ่ายออกใบอนุญาตกิจการวิทยุสมัครเล่น 
กทช.เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทช.เตรียมออกใบอนุญาติแบบใหม่แล้ว 
มีความพร้อมเต็มที่ไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์การออกบัตร หรือ 
ข้อมูลที่มีอยู่โดยสามารถดึงฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เดิมผนวกเข้ากับโปรแกรมออกบัตรรุ่นใหม่
 ก็พร้อมดำเนินการได้แล้ว 
แต่ขณะนี้ยังต้องรอการพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งการจัดวางของตราสัญลักษณ์ 80 
พรรษาก่อน ซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้ น่าจะให้บริการได้ทั้งในส่วนของกทช.ส่วนกลางเอง 
และศูนย์ตรวจสอบเฝ้าฟังความถี่ ทั่วประเทศ 
โดยนักวิทยุสมัครเล่นจะมาถ่ายรูปที่กทช.และศูนย์ตรวจสอบเฝ้าฟัง 
ก็ได้หรือจะนำรูปถ่ายมาเอง 
แต่ในเบื้องต้นนักวิทยุสมัครเล่นที่จะทำบัตรควรทยอยๆกันมา 
เพื่อความสะดวกในการทำบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นดังกล่าว 

73
HS6RXX

Attachment: card.jpg
Description: JPEG image

Other related posts:

  • » [hamradio-list] =?windows-874?b?utG1w7650aHH1LfC2MrB0aTD4MXoucPZu+G6uuPLwegg?=