[haiku-i18n-nl] Haiku-specifieke of bepaalde Engelse termen: wat is wijsheid?

  • From: "noaccount" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "no-act" for DMARC)
  • To: "haiku-i18n-nl@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-nl@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 26 Nov 2018 20:07:07 +0000

Hallo bijdragers!

Soms kom ik bij het doen van Suggesties in Pootle wat termen en zinsneden 
tegen, waarbij ik niet weet wat wijsheid is. Daarom ben ik benieuwd: wat vinden 
jullie?

1. Repository
----
- Locatie: https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/apps/haikudepot/
- Reden hulpvraag: Term heeft ogenschijnlijk geen eenduidige en herkenbare 
gelijke in het Nederlands. De originele Engelse term lijkt relatief 
ingeburgerd, al dan niet via het Latijn ("repositorium").
- EN betekenis OED:
  https://en.oxforddictionaries.com/definition/repository
  1.   place where or receptacle in which things are or may be stored.
  1.2. Computing - A central location in which data is stored and managed.
- NL letterlijke vertaling: -
- NL suggesties:
  1. Repository (ongewijzigd Engelse term overnemen)
  2. Bron
  3. Pakketbron (hergebruik gehanteerde term "Pakket")
  4. Softwarebron
  5. Bewaarplaats (benadert betekenis "repositorium")
  6. Archief (risico op conflatie met gecomprimeerde archieven, .zip, .bz2 en 
dergelijke)
     https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/kits/package/nl.catkeys
  7. Depot
     https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/kits/package/solver/nl.catkeys
- Vergelijkbaar werk:
  GNOME Software: softwarebron
  F-Droid: bron


2. translator
----
- Locatie: 
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/add-ons/translators
- Reden hulpvraag: Huidige vertaling gebruikt verschillende termen. Term 
bedoeld voor unieke implementatie van besturingssysteem-brede bestandsparsers - 
is de functionaliteit dermate uniek, dat het gebruik van een Anglicisme hier op 
z'n plaats is?
- EN betekenis OED:
  https://en.oxforddictionaries.com/definition/translator
  1.  person who translates from one language into another, especially as a 
profession.
  1.1 computer program that translates from one programming language into 
another.
- NL letterlijke vertaling: vertaler
- NL suggesties:
  1. translator (ongewijzigd Engelse term overnemen)
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/pootle-terminology.catkeys#unit=55276
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/add-ons/translators/gif/nl.catkeys
  2. vertaler
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/add-ons/translators/bmp/nl.catkeys#unit=4636
  3. omzetter
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/preferences/datatranslations/nl.catkeys#unit=8201
- Vergelijkbaar werk: n.v.t., Haiku-specifiek.


3. preflet
----
- Locatie: 
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/pootle-terminology.catkeys#unit=55532
- Reden hulpvraag: Term is zeer waarschijnlijk een samentrekking van 
"preferences" (voorkeuren) en "applet" (bij benadering: programmaatje). De term 
"app" is heden ten dage blijkbaar zelfs opgenomen in het Van Dale-woordenboek:
  https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/app
- EN betekenis OED: n.v.t.
- NL letterlijke vertaling: -
- NL suggesties:
  1. preflet (ongewijzigd Engelse term overnemen)
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/preferences/locale/nl.catkeys#unit=8411
  2. instellingen (klein risico op verwarring met "normale" instellingen)
- Vergelijkbaar werk: n.v.t., Haiku-specifiek.


4. workspace
----
- Locatie: https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/apps/workspaces/nl.catkeys
- Reden hulpvraag: Huidige vertaling gebruikt verschillende termen.
- EN betekenis OED:
  https://en.oxforddictionaries.com/definition/workspace
  1.  Space in which to work.
  1.2 Computing (count noun) A memory storage facility for temporary use.
- NL letterlijke vertaling: werkplaats
- NL suggesties:
  1. werkblad
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/apps/workspaces/nl.catkeys#unit=33804
  2. werkplek
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/apps/workspaces/nl.catkeys#unit=7418
  3. werkplaats (letterlijke vertaling, subjectief: lijkt niet voor de hand 
liggend)
- Vergelijkbaar werk:
  GNOME Mutter: werkblad
  XFCE xfwm4: werkblad


5. OK
----
- Locatie: https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/apps/workspaces/nl.catkeys
- Reden hulpvraag: Huidige vertaling gebruikt verschillende termen, soms zelfs 
binnen hetzelfde programma (zoals in het handige DiskProbe).
- EN betekenis OED:
  https://en.oxforddictionaries.com/definition/ok
  1. Used to express agreement or acceptance.
- NL letterlijke vertaling: Oké, OK
  https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/OK
- NL suggesties:
  1. OK
  
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier/nl.catkeys#unit=241080
  2. Oké
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/apps/installer/nl.catkeys#unit=6104
     https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/apps/drivesetup/nl.catkeys
  3. Ok
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/apps/expander/nl.catkeys#unit=5817
  3. Okee
     
https://i18n.haiku-os.org/pootle/nl/haiku/translate/add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/imap/nl.catkeys#unit=241085
- Vergelijkbaar werk:
  GNOME: OK
  KDE: OK
  XFCE: OK
  Android Open Source Project: OK
  Apple macOS: OK
  MS Windows 3.0 t/m 10: OK


6. Engelse termen in z'n algemeenheid:
----
Ik weet niet altijd goed wat de meest wenselijke wijze van vertaling zou zijn. 
Soms lijkt het de originele Engelse term duidelijk en herkenbaar voor 
Nederlandse gebruikers, maar durf ik niet met volledige zekerheid te stellen 
dat dat zo is. Bovenstaande vijf termen zijn daar duidelijke voorbeelden van.

In het geval een specifieke Nederlandse vertaling gewenst is: wat is de beste 
methode om jullie om advies te vragen? Is dat op deze manier - via de 
haiku-i18n-nl-mailinglijst - of zijn er naar jullie inzien betere alternatieven 
(Discourse, IRC, iets anders)?

Als de originele, ongewijzigde Engelse term gewenst is: wat is dan het meest 
praktisch?
- de vertaling "leeg laten", waardoor automatisch teruggevallen wordt op het 
Engelse origineel, of
- de vertaling letterlijk overnemen, waardoor de term als "vertaald" geteld 
wordt in Pootle?

Heb je ideeën, suggesties of opmerkingen? Laat je horen! :-)


Groeten,

noaccount

Other related posts:

  • » [haiku-i18n-nl] Haiku-specifieke of bepaalde Engelse termen: wat is wijsheid? - noaccount