[Gsiberger] treffa mara

  • From: Johanna <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 25 Jan 2012 19:08:59 +0100


Hey Zemma,

da i leider immer no ziemli verküahlt bin und üser Festminister dringend
ins Ländlä mösa hot und sich sos näd würklich viel lüt för mara agmolda
hon, würds Treffa abgset. Sorry.
Hoffatli bis zum nöschtamol

Lg Johanna


Other related posts: