[Gsiberger] treffa

  • From: Johanna <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 10 Jan 2012 12:40:47 +0100

Habidere Zemma,

so d Teilnahme am Doodle war zwor näd wundrsch wia hoch, aber jo *gg* miar sen gnua dass as sich lohnt an Pitcher zum bstella. Also: hüt ab am halbe achte i da Alumni Lounge.

Lg Johanna

Other related posts: