[gnestahandel] Re: [gnestahandel] Påminnelse årsmöte Onsadag 25/3 kl 18:15 på Gustafsik

  • From: Åsa Forssman <asa.forssman@xxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 23 Mar 2015 06:59:35 +0100

Hej Charlotte! Jag kan tyvärr inte vara med på mötet. 

Mvh Åsa Forsman

> 22 mar 2015 kl. 17:05 skrev Charlotte Sunvisson (Synia) <charlotte@xxxxxxxx>:
> 
> Varmt välkomna
> 
> Osa till charlotte@xxxxxxxx senast 22/3 
> 
> Med vänlig hälsning,
> 
> Charlotte

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Re: [gnestahandel] Påminnelse årsmöte Onsadag 25/3 kl 18:15 på Gustafsik - Åsa Forssman