[gnestahandel] Viktigt! Presentkort

  • From: "Gnesta Handel" <ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Jun 2014 12:13:42 +0200

Hej!

Till alla er som löser in föreningens presentkort:

Vi har idag sålt/lämnat ut en stor mängd presentkort till ett företag. Det
gäller följande presentkort:

 

Serienr: 14105-14165

Utfärdandedatum: 10/6 2014.

 

Dessa presentkort är inte giltiga i butik förrän föreningen har erhålligt
betalning, vilket ska ske via faktura. 

Orsaken till försiktigheten är att det är ett företag som normalt inte är
verksamma på orten.

Så fort som fakturan är betald kommer det att meddelas via mail att det är
ok. 

Om ni är tveksamma, kontakta Marie på Önskebrunnen innan ni tar emot korten.

 

Med vänliga hälsningar

 

Per Bormark

0158-36005

070-2902799

 <mailto:per.bormark@xxxxxxxxx> ordf@xxxxxxxxxxxxxxx

 

Logga Gnesta

 

JPEG image

Other related posts: