[gnestahandel] SV: [gnestahandel] Påminnelse årsmöte Onsadag 25/3 kl 18:15 på Gustafsik

  • From: Eila Hokkanen <eila.hokkanen@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 23 Mar 2015 09:25:32 +0000

Kan tyvärr inte komma

Varma Spishälsningar
Eila
Eldabutiken

Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Charlotte Sunvisson (Synia)
Skickat: den 22 mars 2015 17:06
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [gnestahandel] Påminnelse årsmöte Onsadag 25/3 kl 18:15 på Gustafsik

Varmt välkomna

Osa till charlotte@xxxxxxxx<mailto:charlotte@xxxxxxxx> senast 22/3

Med vänlig hälsning,

Charlotte

Other related posts:

  • » [gnestahandel] SV: [gnestahandel] Påminnelse årsmöte Onsadag 25/3 kl 18:15 på Gustafsik - Eila Hokkanen