[gnestahandel] SV: [gnestahandel] Möte Gnesta Handel

  • From: Eila Hokkanen <eila.hokkanen@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Jan 2016 13:47:52 +0000

Hej!
Är bortrest tyvärr.
Varma Spishälsningar
Eila Hokkanen
Eldabutiken

Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Charlotte Sunvisson (Synia)
Skickat: den 12 januari 2016 14:06
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [gnestahandel] Möte Gnesta Handel

Välkomna

Tisdagen 19 januari kl 18:00 på Gustafsvik.
Osa senast 15/1 till charlotte@xxxxxxxx<mailto:charlotte@xxxxxxxx>

Hälsningar

Charlotte på Synia / sekreterare

[Logga Gnesta]

JPEG image

Other related posts:

  • » [gnestahandel] SV: [gnestahandel] Möte Gnesta Handel - Eila Hokkanen