[gnestahandel] SV: Facebook!

  • From: <christina.johannesson@xxxxxxxxxxx>
  • To: <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 2 Jun 2016 14:31:38 +0000

Hej Charlotte,

Det var väl en mycket bra idé☺, tycker du att vi som bank ska ha med någon info 
här?  Gäller det inte främst just som du skriver, utbudet av handel och butiker?

Ha en härlig sommarkväll,

Christina Johannesson
Kundstöd företag

Swedbank AB (publ)
Box 101
646 22 Gnesta
Tel +46 (0)158-525 07

[Kanal 1]<http://kanal1.swedbank.se/sst/inf/out/infOutIntra3/0,,1840,00.html>
[UGGLAN.png]


Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Charlotte Sunvisson ;(Synia)
Skickat: den 2 juni 2016 16:03
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx; Robert Ekström
Ämne: [gnestahandel] Facebook!

Hej,

Nu kör vi igång med Gnesta Handels Facebooksida på ett litet annat sätt än det 
är idag. Vi vill presentera alla medlemmar och samtidigt visa våra följare 
vilket fantastisk utbud vi har i Gnesta Handel.
Skicka material ( t ex bilder, länk till hemsida, annons ) samt om ni har 
önskemål att det ska publiceras någon specifik dag/vecka. Vi sätter igång så 
fort vi får in material.

Skicka material till infostila@xxxxxxxxx<mailto:infostila@xxxxxxxxx>

Hälsningar

Charlotte på Synia / Cissi på Stila

GIF image

PNG image

Other related posts:

  • » [gnestahandel] SV: Facebook! - christina.johannesson