[gnestahandel] Protokoll från mötet 15/10

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 29 Oct 2015 12:14:29 +0100

Hej

Bättre sent än aldrig, här kommer protokoll från vårar senast möte.

Med vänlig hälsning

Charlotte på Synia / Sekreterare Gnseta Handel

Attachment: Protokoll medlemsmöte 151015.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Protokoll från mötet 15/10 - Charlotte Sunvisson (Synia)