[fbcivanovice] Trenál

  • From: DUŠAN TRNKA <strejdadu@xxxxxxxxx>
  • To: fbcivanovice@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 17 Oct 2017 15:39:32 +0200

Ahoj borci, RAĎA by jel chytat, ale nemá odvoz nemohl by se pro něho někdo 
stavit v Brodku u Prostějova?

S přátelským pozdravem
 
Dušan Trnka
Obchodní zástupce
 
STAHLGRUBER  CZ  s.r.o
Pobočka Kroměříž
Skopalíkova 2600, Kroměříž 76701
Telefon: +420 573335655
Mobil:    +420 603433961
Email: d.trnka@xxxxxxxxxxx
 
 
Navštivte nás on-line na www.autocora.cz
 
 
Obsahem tohoto e-mailu a všech přiložených dokumentů mohou být důvěrné 
informace, které jsou chráněné před zveřejněním. Pokud nejste zamýšleným 
příjemcem této zprávy, nebo je-li Vám tato zpráva adresována omylem, prosím, 
ihned upozorněte odesílatele odpovědi na tento e-mail a poté odstraňte tuto 
zprávu, včetně všech příloh. Jakékoli další šíření či jiné zneužití obsahu této 
zprávy někým jiným, než zamýšleným příjemcem je přísně zakázáno.

Other related posts:

  • » [fbcivanovice] Trenál - DUŠAN TRNKA