[FLUG] emacs - emacs - emacs

  • From: Alexandre Radicchi <alex_radi@xxxxxxxx>
  • To: fanolug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 1 Jul 2004 13:01:17 +0200

Mailing List del Fortunae LUG
=============================

qualcuno di vuoi sa come si attiva l'evidenziazione della sintassi a colori in 
emacs...

A.R.


-- 
lode e gloria all`ipnorospo

Other related posts:

  • » [FLUG] emacs - emacs - emacs