[ecidadania-users] e-cidadania roadmap changes

  • From: "Oscar Carballal Prego" <oscar.carballal@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: ecidadania-users@xxxxxxxxxxxxx, ecidadania-dev@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 13 Jun 2011 10:30:57 +0200 (CEST)

Hi,

We've been running into some problems to release e-cidadania 0.1a and
finishing the migration to django 1.3.

New release dates are:

e-cidadania 0.1a / July 10, 2011
e-cidadania 0.1b / September 1, 2011
e-cidadania 0.2 / October 1, 2011 (subject to change)

The migration to django 1.3 should be completed by that date also. There
are just a few views to port.

-- 
Oscar Carballal Prego

Móbil: (34) 620-734766
Tfno.: (34) 981-589269
Fax.:  (34) 981-554751
oscar.carballal@xxxxxxxxxxxxxx
Cidadania, Rede de Aplicacións Sociais S. Coop. Galega
Rúa Corredoira das Fraguas 5-1º esq.
15.703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Antes de imprimir este correo, asegúrese de que é imprescindible.
Axúdenos a coidar o medio ambiente

Este correo electrónico e a información contida no mesmo son de carácter
confidencial, dirixíndose exclusivamente á persoa destinataria
mencionada no encabezamento, cuxos datos forman parte dun ficheiro
responsabilidade de CIDADANIA, REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP.
GALEGA. Se vostede non é o destinatario orixinal desta mensaxe, pero
accedeu ao mesmo a través deste medio, por favor elimine a mensaxe. Esta
comunicación é só para propósitos de información e non debería ser
considerada como unha declaración oficial de CIDADANIA, REDE DE
APLICACIÓNS SOCIAIS, S. COOP. GALEGA. Informámoslle que conta cos
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que poderá
exercitar na dirección do presente correo.


Other related posts:

  • » [ecidadania-users] e-cidadania roadmap changes - Oscar Carballal Prego