Angol mondóka

  • From: Istvan Durko <istvan.durko@xxxxxxxxxx>
  • To: brooklyn@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 5 Nov 2004 11:28:43 +0100

university - buniversity - sea dance = 


egyetem - begyetem - tengertánc.

Other related posts: