Solformøkelse: Video?

  • From: "N. Foldager" <nf@xxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 1 Apr 2015 12:19:04 +0200


En bekendt på filmskolen efterlyser en video af solformøkelsen. Har
nogen en sådan?

Eller fra en tidligere?

Venlig hilsen

Niels Foldager


Other related posts: