[artbox] Нова сесия за кандидатури за партньорство с Културния център на СУ

 • From: Culturen Center <cultcentersu@xxxxxxxxx>
 • To: culturen center <cultcentersu@xxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 14 Dec 2014 13:30:11 +0200

  View this email in your browser
<http://us7.campaign-archive1.com/?u=72672bd1f1a4da67f0f2d5a30&id=4dbf4616c2&e=>
           Нова
сесия за кандидатури за партньорство с Културния център на СУ
и за изложби в галерия „Алма Матер” *за периода март – юни 2015 г.*
Срок за подаване на предложения –* 1 декември 2014 г. - 31 януари 2015 г.*
На адрес: *cultcentersu@xxxxxxxxx * <http://cultcentersu@xxxxxxxxx>

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” обявява сесия за нови
кандидатури за събития от всички сфери на съвременното и традиционното
изкуство: *театър, танц, пърформанс, фотография, живопис, графика,
видео-инсталации, концерти, филмови прожекции*, *литературни четения*,
*творчески
работилници*, както и от диапазона на академичните дисциплини и форми:
*конференции,
семинари, открити лекции, дискусии. *Селекцията на подадените предложения
се осъществява от Културния съвет към Центъра, а готовата програма подлежи
на одобрение от Ректора на СУ. Всички събития в нея стават част от
официалния културен календар на Софийския университет за съответния период.

*За предложения за изложби в галерия „Алма Матер” изпратете:*

  - *Авторска и/или кураторска концепция на изложбата и технически
  изисквания*
  - *Визуален материал*
  - *Творческа автобиография*

Галерията се ангажира с изготвяне на информационни съобщения и
разпространението им до широк кръг медии, университетските среди и други
културни институции. По желание на автора се изготвя дизайн на плакат.
Всички автори, които представят своите произведения, трябва да са
подготвили платната / или други носители за окачване. Системата за окачване
в галерията е на принципа корда. За пластичните произведения разполагаме с
практикабли.

   *За предложения за събития във всички други тематични направления
изпратете:*

  - *Концепция на събитието (идея и технически изисквания, в свободен
  текст)*
  - *Кратка биография на участниците*
  - *Допълнителен информационен материал (снимки, видео, рецензии в
  медии,откъси и пр.)*

*За предложения от организации**/артисти, които не са част от структурата
на СУ, *моля, към описаните документи прибавете и *кратко описание на
организацията и дейността си* (до 3 параграфа) и *препоръка* от
организация, която вече си е партнирала с Културния център при подготовката
на събития (постоянно обновяващ се списък на партньорите ни можете да
намерите на http://culturecenter-su.org/?page_id=1249)

Културният център се ангажира с организационна помощ при осъществяването на
събитията в рамките на СУ, подготовка на информационни съобщения и
разпространението им до широк кръг медии, университетските среди и други
културни институции. По желание на автора се изготвя дизайн на плакат.

*Пълните условия за кандидатстване можете да откриете на: *
    Културен център СУ <http://culturecenter-su.org/?p=3629>
*Повече информация за дейността на Културния център ще откриете тук: *
          <http://www.culturecenter-su.org> Културен център СУ
<http://www.culturecenter-su.org>
<https://bg-bg.facebook.com/Culturen.Center.SU> Facebook Page
<https://bg-bg.facebook.com/Culturen.Center.SU>
<cultcentersu@xxxxxxxxx> Email <cultcentersu@xxxxxxxxx>

  This email was sent to cultcentersu@xxxxxxxxx
*why did I get this?*
<http://culturecenter-su.us7.list-manage1.com/about?u=72672bd1f1a4da67f0f2d5a30&id=c3dbea5d35&e=&c=4dbf4616c2>
  unsubscribe from this list
<http://culturecenter-su.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=72672bd1f1a4da67f0f2d5a30&id=c3dbea5d35&e=&c=4dbf4616c2>
  update subscription preferences
<http://culturecenter-su.us7.list-manage.com/profile?u=72672bd1f1a4da67f0f2d5a30&id=c3dbea5d35&e=>
Cultural Centre of Sofia University 'St. Kliment Ohridski' · 49 Moskovska
str., room 27 · Sofia 1000 · Bulgaria

Other related posts: