[anagnorisi] Re: ????ss? !?!?

  • From: "Anastasios I Zafiropoulos" <zafeiropoulos@xxxxxxxxxxx>
  • To: <anagnorisi@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 10 Apr 2006 14:02:13 +0300

ÎÎÎÎÏÏÎÏÎ.

ÎÎÎÎÎÎ 76 ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ.
ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎ |bi|/|xi| ÎÎÎ i=1...N, ÎÎ 
ÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏ ÏÎ ÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÏ.

ÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎ xi = ai + bi => bi = xi - ai

OK?
ÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎ


> -----Original Message-----
> From: anagnorisi-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:anagnorisi-
> bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of isyranid@xxxxxxx
> Sent: Monday, April 10, 2006 8:34 AM
> To: anagnorisi@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: [anagnorisi] Re: ????ss? !?!?
> 
> ÎÎÎÎÎÎÏÎ.
> 
> ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏ??????????
> AÎÎÏÏÎÏÎÎ, ÎÎ ÎÎÏ ÏÎ ÏÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏÏ.
> ÎÎÏÏÎÏÏ (ÏÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏ) ÏÏÏ 
> ÏÏÎÏÎÎ
> ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ...
> ÎÎÎÎÏÏ ÏÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎ 
> ÎÎ
> ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ? ÎÎÏ
> ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ
> ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏ ÏÏÎÎÏÏÏÏÎÏ 2 ÎÎÎ 3?
> ÎÎ ÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÏÏÏ.
> 
> ÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ 
> ÎÎÏÎ
> ÏÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎ?????
> ÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎ email, ÎÎÎÎ ÎÎÎ
> ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎ.
> 
> ÎÎÎÎÎÎ.
> 
> ÎÎÎÎÎÎÏ
> 
> Quoting Anastasios I Zafiropoulos <zafeiropoulos@xxxxxxxxxxx>:
> 
> > ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎ.
> >
> > ÎÎÎÏÏÎ. Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎ.
> > ÎÏÏÏ ÏÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ PCA ÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ 5 
> > ÎÎÎÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏ
> > ÏÏÏÏÎÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÏÏÏÏÎÏ u1 u2 u3.
> > ÎÎÏÎ, ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ 2 ÎÎÎÏÏÎÏÎÎÏ 
> > Î ÎÎÎ ÏÏÎÎÏ, ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ
> > ÏÏÏÏÎÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ 
> > ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ?
> >
> > ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ ui ÎÎÎ n=5 ÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎ 
> > ÎÎÎ ÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎ? ÎÏÎÎ
> > ÏÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ? ÎÎ ÏÏÎÎÏÏÏÏÎÏ 
> > ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ?
> >
> > ÎÏÏÎÏÎÏÏÏ
> > ÎÎÎÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÏÏÎÏÎÎÏ
> >
> ???????????????????????????????????????????????????âÎi??ÏÎÎÂÎÂj)?âÎ??????
> ???????????????????????ÏmÎÂ??
> 
> 0ÏÏÎzfÊâÏ+ÏÏÎyÎÂÂ[?ÏÂyÏ+ÎâÂÎïÏÎ^jHÂÆ????????????????????????????????????
> ?Îj)bÂÎÂÎhÎfÂâ)ÂÎâ?v
> > ÂÂÎÂ#ÎÊÎÂÊ?ÎÎïÎÎZzfÊâÎÂÏÂj
>       Î?+"ÏÏÎzXÂÎÎÎ???????????????????????????????????
> >
> 
> 
> 
> *************************************************
> Mailing List tou mathimatos "Anagnorisi Protipon"
> Steilte ta emails sas  : anagnorisi@xxxxxxxxxxxxx
> *************************************************

Other related posts: