[abittiversio] Uudessa Abitti-versiossa katse jo kevään 2020 yo-kokeissa / Den nya Abitti-versionen blickar mot vårens 2020 studentexamen

  • From: "Vikberg Thomas (YTL)" <thomas.vikberg@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "abittiversio@xxxxxxxxxxxxx" <abittiversio@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 10 Sep 2019 13:33:31 +0000

Tänään 10.9.2019 julkaistussa Abitti-versiossa on paljon muutoksia, jotka 
vaikuttavat kokeiden ulkoasuun ja koneiden yhteentoimivuuteen. Lisäksi uudessa 
versiossa on pieniä parannuksia ja korjauksia mm. vastauskenttään. Nämä 
muutokset eivät vaikuta syksyn 2019 ylioppilastutkintoon ja esimerkiksi 
tutkintoa edeltävät preliminäärikokeet kannattaa järjestää vanhemmalla 
versiolla. Myös ylioppilastutkintoa varten tehtävä kuormasimulaatio pitää tehdä 
vanhalla Abitti-versiolla.

På tisdagen den 10.9.2019 har en ny Abitti-version publicerats. Den nya 
versionen innehåller flera ändringar som påverkar provens utseende och 
datormodellers kompatibilitet. Dessutom innehåller versionen små ändringar och 
fixar t.ex. gällande svarsfältet. Dessa ändringar påverkar inte höstens 2019 
studentexamen och t.ex. lönar det sig att ordna prelimärprov inför höstens 
examen med den äldre versionen. Belastningstestet som skall utföras inför 
studentexamen skall göras med den äldre versionen.

Lisätietoa: 
https://www.abitti.fi/blogi/2019/09/uudessa-abitti-versiossa-katse-jo-kevaan-2020-yo-kokeissa/

Tilläggsinformation: 
https://www.abitti.fi/blogi/2019/09/den-nya-abitti-versionen-blickar-mot-varens-2020-studentexamen/

Other related posts:

  • » [abittiversio] Uudessa Abitti-versiossa katse jo kevään 2020 yo-kokeissa / Den nya Abitti-versionen blickar mot vÃ¥rens 2020 studentexamen - Vikberg Thomas (YTL)