etele15-25: Etele �t 15-25.

Az Etele �t 15-25. t�mb lak�k�z�ss�g�nek levelez�si list�ja.

Itt megbesz�lhetj�k �tleteinket, javaslatainkat, megvitathatjuk probl�m�inkat. De k�rj�k minden tagunkat, abb�l induljon ki, hogy egy helyen lakunk, �s egyik�nknek sem lehet �rdeke, hogy rossz legyen itt lakni! Seg�ts�k, t�j�koztassuk egym�st, �s ha valaki szerint�nk t�ved, jelezz�k ezt, de ne feledkezz�nk el arr�l sem, hogy magunk is t�vedhet�nk!

A lista c�lja az �sszefog�s �s nem a sz�th�z�s.

Haszn�lj�k a k�z�ss�g �rdek�ben!

  • » List Category: Special Interest
  • » List Archive: etele15-25 Archive
  • » RSS Feed:
  • » List Type (help): Open discussion
  • » Log in directly to this list
  • » ListRank: ListRank: 2ListRank: 2
  • » Subscriber Actions:

    We'll send you an email to verify your address.