[haiku-development] Re: Can't build 28648

> Fixed as r28655.
> this version of gawk didn't like line not being defined.
Thanks !


-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: