[haiku-development] Re: Can't build 28648

  • From: "Adrian Panasiuk" <adek336@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-development@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 14 Nov 2008 23:30:37 +0000

> Fixed as r28655.
> this version of gawk didn't like line not being defined.
Thanks !


-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: