rat-cz: RAT Creations cz

Diskuze o audiohrách od Lukáše Hosnedla. V rozumné míøe je povoleno diskutovat i o jiných audiohrách èi tématech vztahujících se ke zpøístupnìní poèítaèových technologií nevidomým uživatelùm obecnì.

Choose an action: