[malbat] pirozbahi

Gelî malbatiyên delal û qdirgiran:
Ez û malbata xwe sersala hewe hemiyan pirozdkim, û daxwaza saleka ny ya pir 
xwesî û sadî bo hewe dikim, her wusa em pirozbahiya hemiya dikin yên ko vê 
domahiyê jin anîn,û silametê bo yên nesax.

Fewzî

Other related posts: