[amot-gishur] Fw: קורס גישור משפחתי

שלום
הננו שמחים להודיעכם על פתיחת קורס גישור במשפחה. הקורס יתקיים באוניברסיטת בר 
אילן בימי שלישי החל מ 17.3.09 בבוקר בין השעות 8:30 עד 13:30 
הקורס הוא בן 7 מפגשים. 
רצ"ב טופס הרשמה של מחלקת ההשתלמויות של בר אילן בצרוף פרטים על הקורס. 
המעונינים להצטרף יפנו בדחיפות לאוניברסיטת בר אילן.
באם יש שאלות או נדרש מידע נוסף ניתן להתקשר אלי 
בברכה
דפנה שגיב, עו"ד ומגשרת
מנהלת אמות גישור המרכז ליישוב סכסוכים

Other related posts: