[zxspectrum] RIP Papero Piero

  • From: Enrico Maria Giordano <e.m.giordano@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: The ZX Spectrum Mailing-List <zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 20 Sep 2016 09:44:57 +0200

Oggi è morto il mio uccellino (Papero Piero), un diamantino che avevo dal 2006:

http://www.emagsoftware.it/public/paperopiero.jpg

:-(

EMG

--
EMAG Software Homepage: http://www.emagsoftware.it
The EMG Music page: http://www.emagsoftware.it/emgmusic
The EMG's ZX-Spectrum Page: http://www.emagsoftware.it/spectrum
The Best of Spectrum Games: http://www.emagsoftware.it/tbosg

Other related posts: