[wwpoenglish] Re: Happy Birthday Ernesto Kahan

  • From: "Prof. Ernesto Kahan" <ekahan@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Susana C. Lobo" <aikencultrum@xxxxxxxxx>, <wwpoenglish@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 8 Dec 2016 08:55:06 +0200

Gracias Susana. Abrazo


From: Susana C. Lobo 
Sent: Wednesday, December 7, 2016 12:49 PM
To: wwpoenglish@xxxxxxxxxxxxx 
Cc: Susana Roberts ; ELY LEYVA ; Mirtha Gaitán ; wwpo-paz@xxxxxxxxxxxxxxxx ; 
paz-iflac@xxxxxxxxxxxxxxxx ; Marita Ragozza ; Edgardo Palacios ; ernesto kahan 
; ELIAS GALLATI ; gha-peace@xxxxxxxxxxxxx 
Subject: Re: [wwpoenglish] Happy Birthday Ernesto Kahan

Gracias por la vida dada. Muchas felicidades y la gran bendición de la esperanza

El 2 dic. 2016 8:46 AM, "María Cristina Azcona" <mcrisazcona@xxxxxxxxx> 
escribió:


  Happy Birthday 
  Feliz Cumpleaños 
  Ernesto Kahan!!!
  God Bless you
  Que Dios te bendiga 
  Lic. María Cristina Azcona

Other related posts: