[wwpoenglish] Happy Birthday Ernesto Kahan

  • From: María Cristina Azcona <mcrisazcona@xxxxxxxxx>
  • To: ernesto kahan <ekahan@xxxxxxxxxxxxxx>, wwpo-paz@xxxxxxxxxxxxxxxx, paz-iflac@xxxxxxxxxxxxxxxx, "() WWPO ENGLISH GROUP" <wwpoenglish@xxxxxxxxxxxxx>, gha-peace@xxxxxxxxxxxxx, Susana Roberts <roberts_susana@xxxxxxxxxxx>, Mirtha Gaitán <mirthagaitan@xxxxxxxxxxx>, Marita Ragozza <maritaragozza@xxxxxxxxx>, Edgardo Palacios <edgardoromantico@xxxxxxxxxxx>, ELIAS GALLATI <wolfie@xxxxxxxxxxxxx>, ELY LEYVA <elizabethleyvarivera@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 2 Dec 2016 08:46:48 -0300

Happy Birthday
Feliz Cumpleaños
Ernesto Kahan!!!
God Bless you
Que Dios te bendiga
Lic. María Cristina Azcona

Other related posts: