[wineeg]

  • From: "Reitsma, B" <b.reitsma@xxxxxxxxxx>
  • To: "'wineeg@xxxxxxxxxxxxx'" <wineeg@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Feb 2004 14:44:44 +0100

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de
geadresseerde(n). Anderen dan de geadresseerde mogen geen gebruik maken van
dit bericht, het openbaar maken of op enige wijze verspreiden of
vermenigvuldigen. Het AZG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een
incomplete aankomst of vertraging van dit verzonden bericht. 
The contents of this message are confidential and only intended for the eyes
of the addressee(s). Others than the addressee(s) are not allowed to use
this message, to make it public or to distribute or multiply this message in
any way. The AZG cannot be held responsible for incomplete reception or
delay of this transferred message.Other related posts: