[windows2000] Re: pls. read.

 • From: Angus Macdonald <Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 22 Mar 2004 10:46:49 -0000

What's the program? We may be better able to help if we know that.

-----Original Message-----
From: Gre Taguran [mailto:gtaguran@xxxxxx]
Sent: 22 March 2004 04:03
To: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [windows2000] pls. read.


i have a program and my boss have some hard requirements. it should run in 
windows 2000 it should not be killed (but do not 
use any hack like disabling ctrl+alt+del, or hiding it from the task 
manager). what he suggest is it should run as 
administrator as a service so that ordinary users would not able to kill it 
just like what linux does. the problem is i 
already make it run as service but:

1st thing i tried is i maked it log in as localsystem and ordinary users 
ofcourse was able to kill it. 
2nd is i make it run in administrator so that others would not be able to 
kill it BUT the problem is other users would not able to see or 
    execute this service...

guys do you have any idea how we can able to run it in windows 2000 but 
cannot be killed by other users... pls reply...GRETAGS

--
Message sent using e-Finity WebMail 2.0
System Net International, Philippines, Inc.
an affiliate of SNI, Virginia, USA
www.sni.ph www.sni-inc.com

********************************************************
This Weeks Sponsor StressedPuppy.com Games
Feeling stressed out? Check out our games to
relieve your stress.
http://www.StressedPuppy.com
********************************************************
To Unsubscribe, set digest or vacation
mode or view archives use the below link.

http://thethin.net/win2000list.cfm

Gallai'r e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd hawlfraint. 
Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma drwy gamgymeriad rydym 
yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda â datgelu, anfon ymlaen, 
printio, copïo na dosbarthu gwybodaeth yn yr e-bost yma na gweithredu mewn 
unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei gynnwys: gwaherddir gwneud hynny'n gyfan gwbl a 
gallai fod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod i'r anfonwr fod y neges yma wedi 
mynd ar goll cyn ei dileu.
 
Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo i'r awdur ac nid ydynt o 
anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd 
Orllewin Cymru.

Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu i'r cyhoedd o dan Gôd Bod yn 
Agored y GIG neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Nid oes modd gwarantu 
cyfrinachedd y neges ac unrhyw ateb. 

Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan 
feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid i'r sawl sy'n derbyn 
wirio rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid yw'r Ymddiriedolaeth 
yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a allai gael ei achosi 
gan firws meddalwedd.


This e-mail may contain confidential information and/or copyright material. If 
you believe that you have received this e-mail in error please accept our 
apologies; please do not disclose, forward, print, copy or distribute 
information in this e-mail or take any action in reliance on its contents: to 
do so is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform the sender 
that this message has gone astray before deleting it.

Any views or opinions presented are to be understood as those of the author and 
do not necessarily represent those of the North West Wales NHS Trust.

The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under the NHS 
Code of Openness or the Freedom of Information Act 2000. The confidentiality 
of the message and any reply cannot be guaranteed.

This message and any attached files will have been checked with virus detection 
software before transmission. However, recipients must carry out their own 
virus checks before opening any attachment. The Trust accepts no liability for 
any loss or damage, which may be caused by software viruses.

Other related posts: