[windows2000] Re: Access

 • From: "Mauricio Fernandez" <mauricio@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <windows2000@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 15 Dec 2004 11:09:14 -0400

Thank you, I feel better now!!!

Mauricio Fernández S.
IT Manager
FDTA - Valles
Tel. 591 4 4525160
Fax. 591 4 4115056
mfernandez@xxxxxxxxxxxxxxx
www.fdta-valles.org
 

-----Original Message-----
From: windows2000-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:windows2000-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Angus Macdonald
Sent: Wednesday, December 15, 2004 10:32 AM
To: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [windows2000] Re: Access

No, you'll be welcomed in by a small but exclusive group of true development
professionals ;-)

-----Original Message-----
From: Mauricio Fernandez [mailto:mauricio@xxxxxxxxxxxxxxx]
Sent: 14 December 2004 20:18
To: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [windows2000] Re: Access


I would receive the same answer if I ask for a Delphi list?

Mauricio Fernández S.
IT Manager
FDTA - Valles
Tel. 591 4 4525160
Fax. 591 4 4115056
mfernandez@xxxxxxxxxxxxxxx
www.fdta-valles.org
 

-----Original Message-----
From: windows2000-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:windows2000-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Chris Berry
Sent: Tuesday, December 14, 2004 3:14 PM
To: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [windows2000] Re: Access

Yes, but anyone who signs up is automatically barred from ever working 
in IT again.

Chris Berry
chris_berry@xxxxxxxxxxxxxxxxx
Systems Administrator
JM Associates & Coast Business Service

"The measure of success is not whether you have a tough problem to deal 
with, but whether it's the same problem you had last year. -John Foster 
Dulles"

Bill Beckett wrote:
> Do you guys know if there is an MS Access list?
> 

********************************************************
This Weeks Sponsor SeamlessPlanet.com Domain Names
Register your .com domain name for as low as $7.85
One of the lowest prices on the web! Part of The Kenzig Group.
http://www.seamlessplanet.com
********************************************************** 
To Unsubscribe, set digest or vacation
mode or view archives use the below link.

http://thethin.net/win2000list.cfm

Gallai'r e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd
hawlfraint. Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma drwy
gamgymeriad rydym yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda â
datgelu, anfon ymlaen, printio, copïo na dosbarthu gwybodaeth yn yr e-bost
yma na gweithredu mewn unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei gynnwys: gwaherddir
gwneud hynny'n gyfan gwbl a gallai fod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod i'r
anfonwr fod y neges yma wedi mynd ar goll cyn ei dileu.
 
Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo i'r awdur ac nid ydynt o
anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd
Orllewin Cymru.

Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu i'r cyhoedd o dan Gôd Bod yn
Agored y GIG neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Nid oes modd gwarantu
cyfrinachedd y neges ac unrhyw ateb. 

Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan
feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid i'r sawl sy'n derbyn
wirio rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid yw'r
Ymddiriedolaeth yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a
allai gael ei achosi gan firws meddalwedd.


This e-mail may contain confidential information and/or copyright material.
If you believe that you have received this e-mail in error please accept our
apologies; please do not disclose, forward, print, copy or distribute
information in this e-mail or take any action in reliance on its contents:
to do so is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform the
sender that this message has gone astray before deleting it.

Any views or opinions presented are to be understood as those of the author
and do not necessarily represent those of the North West Wales NHS Trust.

The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under the
NHS Code of Openness or the Freedom of Information Act 2000. The
confidentiality of the message and any reply cannot be guaranteed.

This message and any attached files will have been checked with virus
detection software before transmission. However, recipients must carry out
their own virus checks before opening any attachment. The Trust accepts no
liability for any loss or damage, which may be caused by software viruses.

********************************************************
This Weeks Sponsor SeamlessPlanet.com Domain Names
Register your .com domain name for as low as $7.85
One of the lowest prices on the web! Part of The Kenzig Group.
http://www.seamlessplanet.com
********************************************************** 
To Unsubscribe, set digest or vacation
mode or view archives use the below link.

http://thethin.net/win2000list.cfm

********************************************************
This Weeks Sponsor SeamlessPlanet.com Domain Names
Register your .com domain name for as low as $7.85
One of the lowest prices on the web! Part of The Kenzig Group.
http://www.seamlessplanet.com
**********************************************************
To Unsubscribe, set digest or vacation
mode or view archives use the below link.

http://thethin.net/win2000list.cfm

Other related posts: