[vip_students] Re: apology

 • From: "Mike Meaney" <mikemean@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <vip_students@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 15 Oct 2007 14:46:27 +0100

Philip
the best way to remember your Wifes Birthday, is to forget it once!!
Mike
----- Original Message ----- From: <philip_dunne@xxxxxxxxx>
To: <vip_students@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, October 15, 2007 10:29 AM
Subject: [vip_students] Re: apology
Mike,

And I always thought, the best way to know if you have made a mistake, is
to make it again, ha ha ha.

Kind Regards
Philip           Mike Meaney
<mikemean@xxxxxxxxxxxx To: vip_students@xxxxxxxxxxxxx
           o.ie>             cc:
Sent by: Subject: [vip_students] Re: apology
           vip_students-bounce@fr
           eelists.org


           12/10/2007 19:09
           Please respond to
           vip_students

Philip,
the man that never made a mistake, never made anything.
Mike
Best wishes
----- Original Message -----
From: <philip_dunne@xxxxxxxxx>
To: <vip_students@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, October 12, 2007 10:28 AM
Subject: [vip_students] apology

Apologies Mike,

I realized my error as soon as I sent it. I'll be more altruistic the
next
time.

Kind Regards
Philip


########################################################################
************************************************************************


Nóta:
Tá an fhaisnéis a sheachadtar beartaithe don duine nó don aonán a
bhfuil sé seolta chuige amháin agus b'fhéidir go mbeadh ábhar rúnda
nó pribhléideach ann. Tá cosc ar aon athbhreithniú, atarchur nó
scaipeadh a dhéanamh uirthi, nó aon ghníomh á dhéanamh ag daoine nó
aonáin ag brath ar an bhfaisnéis seo, seachas an faighteoir a bhfuil
sé ceaptha dó/di. Má fuair tú seo trí earráid, iarrtar ort teagmháil
a dhéanamh leis an té a sheol é agus an t-ábhar a scrios ó aon
ríomhaire.
Is é beartas na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta seoladh
ábhair dhéistinigh a dhícheadú agus má mheasann tú go bhfuil an
t-ábhar atá sa teachtaireacht seo déistineach ba chóir duit teagmháil
a dhéanamh leis an té a sheol í láithreach agus ríomhphost a chur
chomh maith chuig ithelpdeskkildarest@xxxxxxxxxx

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
Guthán: +353 (0)1 6312121
Lóghlao Lasmuigh de Cheantar (01): 1890 220222
Suíomh Gréasáin: http://www.entemp.ie
Go raibh maith agat

Note:
The information transmitted is intended only for the person or entity
to which it is addressed and may contain confidential and/or
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or
other use of, or taking of any action in reliance upon this
information by persons or entities, other than the intended recipient
is prohibited. If you received this in error, please contact the
sender and delete the material from any computer.
It is the policy of the Department of Enterprise, Trade, and Employment
to disallow the sending of offensive material and should you consider
that the material contained in this message is offensive you should
contact the sender immediately and also
E-mail - ithelpdeskkildarest@xxxxxxxxxx

Department of Enterprise, Trade and Employment
Tel: +353 (0)1 6312121
LoCall Outside (01) Area: 1890 220222
Website: http://www.entemp.ie
Thank You.

************************************************************************

########################################################################


########################################################################
************************************************************************


Nóta:
Tá an fhaisnéis a sheachadtar beartaithe don duine nó don aonán a
bhfuil sé seolta chuige amháin agus b'fhéidir go mbeadh ábhar rúnda
nó pribhléideach ann. Tá cosc ar aon athbhreithniú, atarchur nó
scaipeadh a dhéanamh uirthi, nó aon ghníomh á dhéanamh ag daoine nó
aonáin ag brath ar an bhfaisnéis seo, seachas an faighteoir a bhfuil
sé ceaptha dó/di. Má fuair tú seo trí earráid, iarrtar ort teagmháil
a dhéanamh leis an té a sheol é agus an t-ábhar a scrios ó aon
ríomhaire.
Is é beartas na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta seoladh
ábhair dhéistinigh a dhícheadú agus má mheasann tú go bhfuil an
t-ábhar atá sa teachtaireacht seo déistineach ba chóir duit teagmháil
a dhéanamh leis an té a sheol í láithreach agus ríomhphost a chur
chomh maith chuig ithelpdeskkildarest@xxxxxxxxxx

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
Guthán: +353 (0)1 6312121
Lóghlao Lasmuigh de Cheantar (01): 1890 220222
Suíomh Gréasáin: http://www.entemp.ie
Go raibh maith agat

Note:
The information transmitted is intended only for the person or entity
to which it is addressed and may contain confidential and/or
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or
other use of, or taking of any action in reliance upon this
information by persons or entities, other than the intended recipient
is prohibited. If you received this in error, please contact the
sender and delete the material from any computer.
It is the policy of the Department of Enterprise, Trade, and Employment
to disallow the sending of offensive material and should you consider
that the material contained in this message is offensive you should
contact the sender immediately and also
E-mail - ithelpdeskkildarest@xxxxxxxxxx

Department of Enterprise, Trade and Employment
Tel: +353 (0)1 6312121
LoCall Outside (01) Area: 1890 220222
Website: http://www.entemp.ie
Thank You.

************************************************************************

########################################################################

Other related posts: