[vicsireland]

  • From: "Tom Langan" <tlangan1@xxxxxxxxxx>
  • To: <vicsireland@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 24 Jul 2009 12:56:38 +0100

testing     could some one respond?
Tom.
Tá an fhaisnéis sa ríomhphost seo (ceangaltáin san áireamh) faoi rún. 
Baineann sé leis an té ar seoladh chuige  amháin agus tá sé ar intinn go 
bhfaighfidh siadsan amháin é agus gurb iadsan amháin a dhéanfaidh breithniú 
air. Más rud é nach tusa an duine ar leis é, tá cosc iomlán ar aon fhaisnéis 
atá ann, a úsáid, a chraobhscaoileadh, a scaipeadh, a nochtadh, a fhoilsiú, ná 
a chóipeáil . Seains gurb iad tuairimí pearsanta an údar atá san ríomhphost 
agus nach tuairimí FSS iad.

Má fuair tú an ríomhphost seo trí dhearmad, bheadh muid buíoch dá gcuirfeá in 
iúil don Deasc Seirbhísí ECT ar an nguthán ag &#61496; 353 1 6352757  nó ar an 
ríomhphost chuig service.desk@xxxxxx agus ansin glan an ríomhphost seo ded' 
chóras

Information in this email (including attachments) is confidential.
It is intended for receipt and consideration only by the intended recipient.If 
you are not an addressee or intended recipient, any use, 
dissemination,distribution, disclosure, publication or copying of information 
contained in this email is strictly prohibited..Opinions expressed in this 
email may be personal to the author and are not necessarily the opinions of the 
HSE.

If this email has been received by you in error we would be grateful if you 
could immediately notify the ICT Service Desk by telephone at +353 1 6352757 or 
by email to service.desk@xxxxxx and thereafter delete this e-mail from your 
system

Other related posts: