[vicsireland] Re: blankedy blank!

  • From: Robbie <robbiesin@xxxxxxxxx>
  • To: "vicsireland@xxxxxxxxxxxxx" <vicsireland@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Oct 2011 14:49:36 +0100

Hi Eamonn,

I reaffirm that i can read all your mails on iphone voiceover and windows 7 
with IE9.

Regards,

Robbie

Sent from my iPhone

On 6 Oct 2011, at 01:50 p.m., "Eamonn X. O'Connor" <EXOConnor@xxxxxxx> wrote:

> 
> Hi folks,
> 
> This is just a test, as I was asked by Tim to email the list,    in order
> to try and figure  out why some of my  messages are blank.
> 
> Could Terry Wogan be responsible!
> 
> Regards,
> 
> Eamonn
> 
> 
> 
> **********************************************************************************
> Is le haghaidh an duine nó an eintitis ar a bhfuil sí dírithe, agus le 
> haghaidh an duine nó an eintitis sin amháin, a bheartaítear an fhaisnéis a 
> tarchuireadh agus féadfaidh sé go bhfuil ábhar faoi rún agus/nó faoi 
> phribhléid inti. Toirmisctear aon athbhreithniú, atarchur nó leathadh a 
> dhéanamh ar an bhfaisnéis seo, aon úsáid eile a bhaint aisti nó aon ghníomh a 
> dhéanamh ar a hiontaoibh, ag daoine nó ag eintitis seachas an faighteoir 
> beartaithe. Má fuair tú é seo trí dhearmad, téigh i dteagmháil leis an 
> seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar as aon ríomhaire. Is é beartas 
> na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na nOifígí agus na 
> nGníomhaireachtaí a úsáideann seirbhísí TF na Roinne seoladh ábhair cholúil a 
> dhícheadú.
> Más rud é go measann tú gur ábhar colúil atá san ábhar atá sa teachtaireacht 
> seo is ceart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir láithreach agus le 
> mailminder[ag]justice.ie chomh maith. 
> 
> The information transmitted is intended only for the person or entity to 
> which it is addressed and may contain confidential and/or privileged 
> material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or 
> taking of any action in reliance upon, this information by persons or 
> entities other than the intended recipient is prohibited. If you received 
> this in error, please contact the sender and delete the material from any 
> computer.  It is the policy of the Department of Justice and Equality and the 
> Agencies and Offices using its IT services to disallow the sending of 
> offensive material.
> Should you consider that the material contained in this message is offensive 
> you should contact the sender immediately and also mailminder[at]justice.ie.
> **********************************************************************************
> 
> ==========================================================The vicsireland 
> mailing list
> 
> To unsubscribe at any time send a mail to:
> 
> vicsireland-request@xxxxxxxxxxxxx
> 
> with the word "unsubscribe", without the quotes in the subject of the 
> message. 
> 
> To contact the moderator send mail to:
> 
> tim.j.culhane@xxxxxxxxx
> 
> For mor information on the Visually Impaired Computer Society visit:
> 
> http://www.vicsireland.org
> 
==========================================================The vicsireland 
mailing list

To unsubscribe at any time send a mail to:

vicsireland-request@xxxxxxxxxxxxx

with the word "unsubscribe", without the quotes in the subject of the message.

To contact the moderator send mail to:

tim.j.culhane@xxxxxxxxx

For mor information on the Visually Impaired Computer Society visit:

http://www.vicsireland.org

Other related posts: