[vbs2] Re: [vbs2] Anki -- Lesson 11 A sista gången??? --

 • From: "yrja" <yrja@xxxxxxxxxxx>
 • To: <vbs2@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 22 Sep 2006 21:45:58 +0200

OK - det fungerar nu.

Men tänk på att utnyttja de ID som du har redan.
Och att man kan sätta style på ett taggnamn.
Detta:
.tab {
 FILTER: revealTrans; BACKGROUND-COLOR: #000000
}
.tab0 {
 FILTER: revealTrans; VISIBILITY: hidden; BACKGROUND-COLOR: #000000
}
.tab2 {
 BACKGROUND-COLOR: #eecdac

... skulle kunna skrivas så här istället.(och då behövs bara class på den 
mellersta tabellen).

TABLE {
 FILTER: revealTrans; BACKGROUND-COLOR: #000000
}
# tab1 {
 VISIBILITY: hidden
}
.tab2 {
 BACKGROUND-COLOR: #eecdac
}

Jag godkänner din uppgift nu så får du ha med detta i tankarna i fortsättningen.

/YRJA> 
>  
>    
>              
>              É de ok nu då ??? 
>          
>       
>    
> 

Other related posts:

 • » [vbs2] Re: [vbs2] Anki -- Lesson 11 A sista gången??? --