[vabene] Re: VaBeNe Rotterdam 23 mei

  • From: Véronique De Leebeeck <Veronique.De.Leebeeck@xxxxxxxxx>
  • To: "vabene@xxxxxxxxxxxxx" <vabene@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 20 Nov 2023 12:48:14 +0000

Beste

Is het mogelijk om de ppt's van afgelopen VABENE ter beschikking te stellen? We 
zouden een aantal besproken inzichten zeker kunnen gebruiken.

Groetjes en bedankt

Véronique


Met vriendelijke groeten,

[cid:image001.jpg@01DA1BB8.34A93DD0]

Véronique De Leebeeck
Stralingsfysicus | medische fysica - radiotherapie
tel. 015 89 29 80

AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435 | 2800 Mechelen | 
www.azsintmaarten.be<http://www.azsintmaarten.be/>OSKAR zit in ons DNA [cid:image002.png@01DA1BB8.34A93DD0]
Openheid | Samenwerking | Kwaliteit | Ambitie | Respect
Van: vabene-bounce@xxxxxxxxxxxxx <vabene-bounce@xxxxxxxxxxxxx> Namens Koken, 
P.W. (Phil)
Verzonden: zaterdag 18 november 2023 14:04
Aan: vabene@xxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: [vabene] VaBeNe Rotterdam 23 mei


OPGELET
Deze mail werd verzonden van buiten EMMAUS. Klik niet op links, open geen 
bijlages, tenzij je de afzender kent en weet dat de inhoud veilig is (verwacht 
is) en voor jou bedoeld is. Als de mail niet voldoet aan de vereisten, 
verwijder deze mail dan. Meer info? Zoek via Emma naar 'Ransomware'.
Hoi allen, er ging per abuis iets mis bij de SAVE THE DATE: er is GEEN Teams 
link voor de komende VaBeNe ...
Programma volgt in de loop van het nieuwe jaar. Aanmelden mag uiteraard wel 
alvast :)
Vr grt Phil
______________________________________________________
AmsterdamUMC disclaimer : 
www.amsterdamumc.org/disclaimers<http://www.amsterdamumc.org/disclaimers>Dit e-mailbericht en alle documenten die ermee verzonden worden, zijn 
vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde(n). Als 
dit bericht per vergissing bij u terechtkomt, gelieve de afzender te 
verwittigen en de bestanden van uw computer te verwijderen. Volledige 
veiligheid en integriteit van e-mailberichten kunnen niet worden gegarandeerd. 
Emmaus vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadelijke 
gevolgen.

JPEG image

PNG image

Other related posts: