[vabene] Re: VCD & Identify

  • From: "Kruijf de Willy" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("kruijf.de.w")
  • To: "vabene@xxxxxxxxxxxxx" <vabene@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 24 Nov 2023 11:04:22 +0000

Hoi Erik,

Wij gebruiken het VCD systeem niet, Willy

[Beschrijving: Beschrijving: Logo Verbeeten_medical_FC_def engels]

Willy de Kruijf Ph.D.
Manager Klinische Fysica & Instrumentatie
T: +31-135947560
Kruijf.de.w@xxxxxx

Van: vabene-bounce@xxxxxxxxxxxxx <vabene-bounce@xxxxxxxxxxxxx> Namens Erik van 
Dieren
Verzonden: vrijdag 24 november 2023 11:55
Aan: vabene@xxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: [vabene] VCD & Identify

Beste mensen,

Ik wilde graag deze mailing list gebruiken om te weten : wie maakt gebruik van 
het VCD systeem in combinatie met Identify voor DIBH bestraling op de 
Ethos/Halcyon te monitoren?
We zijn ermee begonnen, maar de reproduceerbaarheid van dit systeem is wat 
minder dan dat we gewend zijn met VCD op de TrueBeam met RGSC. Wellicht is onze 
werkwijze niet helemaal optimaal.


Met vriendelijke groet,


[Medisch Spectrum Twente]
[Medisch Spectrum Twente]

Dr Erik.B. van Dieren
Klinisch Fysicus Radiotherapie (F03)
tel. +31 53 48 730 17 e.vandieren@xxxxxx<mailto:e.vandieren@xxxxxx
https://www.mst.nl/p/zorgverleners/dieren/<https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.mst.nl%2fp%2fzorgverleners%2fdieren%2f&c=E,1,tfzsQqxuNk20SU92T_mZK2o_8bhWMBZeK5gcYeVVZzlKwHryd0kE-01RPlXRn9c-vUanUOW8MpwYHqP1sEIMJjucqtdtICEJUpIHlhjTThIpmKPDiZjw&typo=1>

Medisch Spectrum Twente
Postbus 50 000 | 7500 KA  Enschede | 
www.mst.nl<https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.mst.nl%2f&c=E,1,mfdedC2cR5OAMxptfr8nRkL9-lD8yEnD45SXDPw0wzoofdJI07Ip8zieQfSozyv_G_Dziu7guNUZeiGNTfCT_tSJEaHNBmySfKBkVwlEW0OsZ3kgdjhU1Nc0&typo=1>
ma-di-do-vr

[een Santeon ziekenhuis]disclaimer<https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.mst.nl%2fmaildisclaimer&c=E,1,sNUg8geKdp-ymILLTfyvPWyWqRm_n_B-e9_g5S-4HsRvv3Ld9StCN6Xke4fi0GnOuqicoR3Gs3H8BD40F2-no5FoAtBkT3ZS13O-V3FG_F1E&typo=1>JPEG image

PNG image

PNG image

PNG image

Other related posts: