[ur-qrp-c] xnec2c (graphical wrapper for nec2c)

  • From: Ihor UR3LCM <ur3lcm@xxxxxxx>
  • To: UR-QRP-Club Mailing List <ur-qrp-c@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 2 Jul 2012 23:40:52 +0300

Оновлено програму xnec2c  
Автор: Neoklis Kyriazis, 5B4AZ
Сторінка проекту: http://5b4az.chronos.org.uk/pages/nec2.html

xnec3c - це GTK графічна оболонка для антенного обчислювального
рушія nec2c. Дозволяє працювати із nec2c у  інтерактивному режимі
та подає обчислені результати у графічному вигляді.
Графічний матеріал включає в себе кольорові діаграми розподілу
випромінювання, розподілу струму та заряду, графіки коефіцієнтів
підсилення, імпедансу тощо. 
У програму вбудовано редактор вхідних NEC2 файлів.
-- 
GL es 73 de Ihor UR3LCM <ur3lcm@xxxxxxx>

Other related posts:

  • » [ur-qrp-c] xnec2c (graphical wrapper for nec2c) - Ihor UR3LCM