[uppsalapendeln] Re: [uppsalapendeln]Ny_statistik_på_Uppsalapendelns_punktlighet?

  • From: torbjorn@xxxxxxxxxxxxxxx
  • To: =?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= <anders.mortsell@xxxxxx>
  • Date: Thu, 02 Nov 2006 08:22:09 +0100

Hej, och tack!
Det är viktig information, sprid den gärna till olika media. Kanske det är idé att vänta ett par dagar tills larmet från det senaste dygnet har lagt sig.

Vänligen
/torbjörn sjölund

Citerar =?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= <anders.mortsell@xxxxxx>:

Här kommer en liten uppföljning på mitt tidigare stickprov på SJs punktlighet på sträckan Uppsala - Stockholm. I stället för ett nytt stickprov har jag samlat statistik för hela föregående månad, dvs den 2:a till 31:a oktober, dock endast vardagar. Precis som förra gången har jag tagit med morgontågen mellan 06:40 och 08:10, de morgontåg som jag tror de allra flesta pendlare åker med på morgonen.

Punktligheten för dessa tåg denna månad var enligt Banverkets statistik 54%, dvs 46% av tågen ankom till Stockholm C försenade i förhållande till tidtabellen.

Totalt 198 avgångar ingår i denna statistik och siffrorna ser ut att ha stabiliserat sig rätt bra. Tillfälliga "otursdagar" för SJ påverkar inte slutresulatet nämnvärt utan detta är de siffror de ser ut att hamna på över en längre period.

SJ brukar ju inte tala om strikt punktlighet utan om tåg som är mindre än 5 minuter försenade. Denna siffra blir för perioden 81%, dvs 19% av tågen var mer än 5 minuter försenade till Stockholm C, alltså vart femte tåg. C Mohlin uppskattar andelen tåg med försening större än 20 minuter till ca 5%, en siffra som stämmer överens också med mina iaktagelser. 5% av tågen har en försening större än 20 minuter på en sträcka som nominellt tar 40 minuter, en ganska stor siffra.

/Anders


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: [uppsalapendeln]Ny_statistik_på_Uppsalapendelns_punktlighet?