[uppsalapendeln] Re: [uppsalapendeln] Ang: Inför nästa möte med SJ...

 • From: "Edda Hahlbeck" <edda.hahlbeck@xxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 21 Nov 2002 13:45:46 +0100

Hej,

Snalla ni, forsok att undvika vara svenska specialtecken for aa, ae, oe.
Era mail blir annars olasliga for somliga. Antar att det inte bara ar jag
som berors.
En losning kan vara att skicka texten som rtf-attachment.

Ang punktlighet: De nya loktagen som gar i lagtrafiktider ankommer ofta fore
(!) utsatt tid, t.ex. idag kl. 21:10 fran Uppsala var 5 min tidigare an
tidtabellen. Men aven 18:30 fran Stockholm har kommit fram tidigare. Och
annu har jag inte upplevt att dessa tag haft tekniska problem. Detta visar
tydligt forbattringspotentialen som finns i att anskaffa moderna vagnar!
Varfor ska vi behova vanta tills 2004? Kan inte SJ under tiden hyra in
dubbelvaningstag fran Tyskland (eller varsomhelst ifran).

Edda

----- Original Message -----
From: <Kerstin.Ramden@xxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, November 21, 2002 9:44 AM
Subject: [uppsalapendeln] Ang: Inför nästa möte med SJ...


>
>
> Hej!
> Ja ett systemfel torde det v=E4l vara att 07.23 fr=E5n Uppsala praktisk=
> t taget
> varje dag blir st=E5ende i h=F6jd med Bonnierskrapan p g a sp=E5rbrist =
> (utom i
> tisdags). I dag kostade det en kvart allt medan fyra andra t=E5g passer=
> ade ut
> fr=E5n centralen norrut och lika m=E5nga passerade in mot centralen. Se=
> dan fick
> vi =E5ka in. F=F6r mig g=E5r inte ekvationen ihop: fyra t=E5g ut och fy=
> ra t=E5g in -
> om det var sp=E5rbrist f=F6re den kommunikationen borde dessa t=E5g ha =
> tagit ut
> varandra och sp=E5rbristen rimligen ha kvarst=E5tt. Ibland undrar man o=
> m de
> l=E5ter uppsalapendeln st=E5 p=E5 rent j=E4kelskap, bara f=F6r att vi =E4=
> r s=E5 br=E5kiga.
> Det =E4r j=E4ttebra att du tagit initiativ till n=E4tverket, vi som h=E4=
> rjade som
> v=E4rst med debattartiklar, brev och uppvaktningar i mitten p=E5 1980-t=
> alet
> orkade inte ta itu med el=E4ndet en g=E5ng till. D=E4remot g=E4rna st=F6=
> tta upp n=E4r
> yngre entusiaster b=F6rjar.
> H=E4lsningar
> Kerstin Ramd=E9n
>
>
>                                    =
>                =20
>           Fredrick Beste                   =
>                =20
>           <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  uppsalapen=
> deln@xxxxxxxxxxxxx       =20
>           son.se>             Kopia:      =
>                =20
>           S=E4nt av:             =C4rende:   [=
> uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te  =20
>           uppsalapendeln-bounce@fre    med SJ...     =
>                =20
>           elists.org                     =
>                =20
>                                    =
>                =20
>                                    =
>                =20
>           2002-11-21 09:24                  =
>                =20
>           S=E4nd svar till                  =
>                 =20
>           uppsalapendeln                   =
>                =20
>                                    =
>                =20
>                                    =
>                =20
>
>
>
>
> ...skulle jag vilja ha "input" fr=E5n Pendlarn=E4tverket (det =E4r ni s=
> om f=E5r
> det h=E4r mailet!)
>
> =C4mnet f=F6r det m=F6tet skall vara PUNKTLIGHET.
>
> (vi har ju delat upp m=F6tena i kategorierna:
>
> 1) punktlighet, tidtabeller
>
> 2) information till kunder
>
> 3) komfort, sittplatser, s=E4kerhet
>
> 4) kundtj=E4nst, biljettautomater, reklamationer, resegarantier ).
>
> Jag kommer att sammanst=E4lla det som kommit in hittills (hemsidan +
> uppgifter fr=E5n "chattarna" p=E5 www.UNT.se och f=F6rs=F6ka "bryta ner=
> " detta till
> konkreta f=F6rb=E4ttringspunkter, som jag sedan kommer att g=E5 igenom =
> med SJ
> (Christina Gordon). D=E4refter f=F6ljer vi upp de punkterna p=E5 komman=
> de
> m=F6ten och ser vad som h=E4nt. Jag hoppas att vi p=E5 s=E5 s=E4tt f=E5=
> r en tydlig
> "progress" vad g=E4ller kundernas =F6nskem=E5l gentemot SJ.
>
> S=E5, vad jag vill att ni ska g=F6ra, k=E4ran pendlarn=E4tverkare, =E4r=
> att skicka
> mig tips p=E5 de "systemfel" som ni upplevt vad avser punktlighet och
> tidtabellh=E5llande. Enskilda f=F6rseningar och inst=E4llda t=E5g logga=
> r vi ju
> redan p=E5 hemsidan ( www.travel.to/uppsalapendeln ) s=E5 de beh=F6ver =
> ni inte
> rapportera en g=E5ng till, men om ni ser m=F6nster som upprepas och som=
>
> tydligt borde framf=F6ras till SJ, s=E5 har ni chansen nu!
>
> Ett exempel:
> T=E5gen som avg=E5r mot Uppsala 15.40, 16,40 osv fr=E5n sp=E5r 17/18 =E4=
> r n=E4stan
> ALLTID 5-15 minuter f=F6rsenade, eftersom de kommer s=F6derifr=E5n (fr=E5=
> n
> Eskilstuna, tror jag). Det kanske vore id=E9 att ha mer "luft" i
> tidtabellen p=E5 dessa avg=E5ngar fr=E5n Stockholms central s=E5 att d=
> e
> faktiskt kan h=E4mta in en f=F6rsening d=E4r och ist=E4llet avg=E5 i ti=
> d enligt en
> ny, reviderad tidtabell? jag tror att vi alla =E4r d=F6dligt tr=F6tta p=
> =E5
> "optimist-tidtabeller"?
>
>
> F=F6rhoppningsvis =E4ger n=E4sta m=F6te mellan mig och SJ rum inom de n=
> =E4rmaste 2
> veckorna.
>
> V=E4l m=F6tt!! Jag hoppas p=E5 mycket tips och id=E9er!
>
>
> /Fredrick Beste
>
>
>
>
>
>
>
>
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels=
>
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till=
>
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>
> =
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: [uppsalapendeln] Ang: Inför nästa möte med SJ...