[uppsalapendeln] Re: träff med riksdags ledamot

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 24 Feb 2003 20:39:47 +0000


Mina kommentarer inklippta i mailet.när det gäller tåg på rälsen så kan man ju tänka sig att rälsägaren (staten via banverket) helt enkelt låter "sälja" spårkapacitet och avgångtider i ett auktionsförfarande till den tågoperatör som betalar bäst. Då kan ju flera operatörer slåss om samma kunder på samma sträcka. Något liknande finns ju redan inom Flygtrafiken på t ex Arlanda, där ex.vis SAS har köpt de bästa avgångtiderna för affärsresenärerna från luftfartsverket. Det är således ingen "slump" att lågprischartern startar och landar på nätterna, t ex. Ett sånt här förfarande innebär också att det för banverket skulle vara lönsamt att bygga ut kapaciteten, om operatörerna efterfrågar sådant vid t ex högtrafiken mornar och kvällar, precis som Arlanda har byggts ut konstant under säkert 25 års tid nu. En modell som funkar hyfsat, med andra ord.

Jag är som sagt inte emot konkurrens, men att "sälja" till den som betalar bäst kan vara, låt säga kan vara, oklokt. Vi ser hur det gått med 3G licenser på vissa håll, vi ser hur det gått med vissa flygbolag. Det är till syvende och sist kunderna som får betala kalaset. Att det går bra för lågprisbolag inom flyget beror väl till stora delar på att man har just "oaktraktiva" avgångstider som man därigenom kan hålla ett lågt pris på. Att omsätta detta till tåg skulle kanske innebära samma sak.


Ett problem som skulle kunna uppstå är, om vi får in, säg, 2 parallella operatörer på UA-STHLM, att de erbjuder ungefär hälften av avgångarna var. Då skulle man inte, om de inte väljer att samarbeta (knappast troligt), kunna ta annat än tåg från dem operatör vars periodbiljett man har köpt. Å andra sidan lär de inte kunna ta lika mycket betalt som SJ gör idag om de bara har ungefär hälften så många avgångar.

Å andra sidan, om de betalt "bäst" måste man få igen pengarna, annars håller jag med dig vad gäller service och tidpassning.


Vidare så skulle med största sannolikhet de konkurrensutsatta operatörerena vara betydligt tuffare i sina ban-upphandlingar med banverket, att vara en operatör som förknippas med usla tåg och ständiga förseningar skulle i det sammanhanget vara liktydigt med drastiskt minskade intäkter, när kunderna väljer den andra operatören istället. De har då helt enkelt inte råd att försena folk.

Det är riktigt. Men även där, borde väl SJ redan i dagsläget kunna ställa dessa krav på BV, de är ju största kund på flera sträckor. Dålig ledning?


Om man tycker att en sån här relativt fri konkurrenslösning är dålig för kunderna (måste köpa flera månadsbiljetter för att få tillgång till samma antal avgångar som tidigare), kan man också tänka sig att man låter operatörerna ha ett gemensamt biljettförfarande gentemot kunderna, och så får operatörerna betalt efter antal kunder som de facto har nyttjat just deras tåg. Då skulle det ev. krävas nån slags mätare av antal passagerare per tåg. Ju fler passagerare en operatör kör, desto mer av biljettpengarna får de. Nackdelen med detta är att det är mer reglerat. Men järnvägstrafik har drag av "naturligt monopol" över sig.

Det talas i dag om magnetkort, om jag inte har helt fel för mig så gör man i Danmark försök med kort som man stämplar där man stiger på och sedan där man stiger av, oavsett om man kombinerar fjärrtåg, lokaltåg eller buss. Någon som vet mera?När det gäller underhåll så är nog saken enklare, förutom att "avhoppare" från nuvarande underhållsmonopolföretag kan starta egna konkurerande verksamheter, så kan man ju också tänka sig upphandling av sådana tjänster inom EUs frihandelsområde, så att t ex nån tysk underhållsfirma skriver kontrakt med nån svensk operatör om att serva just deras tåg.

Ett företag som måste få tillgång till verkstäder, spår och gud vet inte allt. Ja, jag vet, det är inte omöjligt och jag vill inte vara pessimist, men med tanke på vad utländska tillverkare lyckats åstadkomma med Reginorna så vet jag inte....


Ja, det finns många modeller för hur en friare järnvägsmarknad kan te sig, och det bör naturligtvis göras noga studier innan staten avreglerar till förmån för en viss trafikmodell. Man bör också titta på de misslyckade försöken till avreglering (Storbritannien!) och försöka lära sig vad som gick fel där.

Mycket bra kommentar !!Referera gärna din insändare, det skulle vara roligt att läsa vad som sades, missade tyvärr det! Och vad sade SJs presschef (är det hon Mosström igen?) tidigare?

Insändaren gick i ett tidigare mail. Inget svar har dykt upp i Expressen ännu, vad jag vet. Någon som sett något?


Föresten, var det fler än jag som fick ett SMS den 21/2 kl 17:22 med innehållet: SJ info: Tåg från Stockholm ordinarie avgångstid 17:10. Tack för din medverkani SJs sms-tjänst. Trevlig helg! Christina Gordon SJ.
Vad är det för saklig upplysning?


/ Bengt

_________________________________________________________________
Skaffa fler messengerkontakter - Vinn 10.000 i resecheckar! http://messenger.msn.se/promo
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: