[uppsalapendeln] Re: träff med riksdags ledamot

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 24 Feb 2003 21:02:34 +0100

när det gäller tåg på rälsen så kan man ju tänka sig att rälsägaren (staten via banverket) helt enkelt låter "sälja" spårkapacitet och avgångtider i ett auktionsförfarande till den tågoperatör som betalar bäst. Då kan ju flera operatörer slåss om samma kunder på samma sträcka. Något liknande finns ju redan inom Flygtrafiken på t ex Arlanda, där ex.vis SAS har köpt de bästa avgångtiderna för affärsresenärerna från luftfartsverket. Det är således ingen "slump" att lågprischartern startar och landar på nätterna, t ex. Ett sånt här förfarande innebär också att det för banverket skulle vara lönsamt att bygga ut kapaciteten, om operatörerna efterfrågar sådant vid t ex högtrafiken mornar och kvällar, precis som Arlanda har byggts ut konstant under säkert 25 års tid nu. En modell som funkar hyfsat, med andra ord.

Ett problem som skulle kunna uppstå är, om vi får in, säg, 2 parallella operatörer på UA-STHLM, att de erbjuder ungefär hälften av avgångarna var. Då skulle man inte, om de inte väljer att samarbeta (knappast troligt), kunna ta annat än tåg från dem operatör vars periodbiljett man har köpt. Å andra sidan lär de inte kunna ta lika mycket betalt som SJ gör idag om de bara har ungefär hälften så många avgångar.
Vidare så skulle med största sannolikhet de konkurrensutsatta operatörerena vara betydligt tuffare i sina ban-upphandlingar med banverket, att vara en operatör som förknippas med usla tåg och ständiga förseningar skulle i det sammanhanget vara liktydigt med drastiskt minskade intäkter, när kunderna väljer den andra operatören istället. De har då helt enkelt inte råd att försena folk.
Om man tycker att en sån här relativt fri konkurrenslösning är dålig för kunderna (måste köpa flera månadsbiljetter för att få tillgång till samma antal avgångar som tidigare), kan man också tänka sig att man låter operatörerna ha ett gemensamt biljettförfarande gentemot kunderna, och så får operatörerna betalt efter antal kunder som de facto har nyttjat just deras tåg. Då skulle det ev. krävas nån slags mätare av antal passagerare per tåg. Ju fler passagerare en operatör kör, desto mer av biljettpengarna får de. Nackdelen med detta är att det är mer reglerat. Men järnvägstrafik har drag av "naturligt monopol" över sig.


När det gäller underhåll så är nog saken enklare, förutom att "avhoppare" från nuvarande underhållsmonopolföretag kan starta egna konkurerande verksamheter, så kan man ju också tänka sig upphandling av sådana tjänster inom EUs frihandelsområde, så att t ex nån tysk underhållsfirma skriver kontrakt med nån svensk operatör om att serva just deras tåg.

Ja, det finns många modeller för hur en friare järnvägsmarknad kan te sig, och det bör naturligtvis göras noga studier innan staten avreglerar till förmån för en viss trafikmodell. Man bör också titta på de misslyckade försöken till avreglering (Storbritannien!) och försöka lära sig vad som gick fel där.Referera gärna din insändare, det skulle vara roligt att läsa vad som sades, missade tyvärr det! Och vad sade SJs presschef (är det hon Mosström igen?) tidigare?

/F

b b wrote:En sak som inte jag har förstått med konkurrensen är hur fler(?) tåg skall få plats på samma spår? För skall en aktör in till, på de attraktiva tiderna morgon och kväll, lär väl inte SJ dra ner på antalet avgångar?
Med det menar jag inte att SJ är bra eller att konkurrens är dåligt, men en stor del av problemet lär väl fortfarande ligga i infrastrukturen?... samt... underhållet, vad finns där att välja på? Euromaint och ev TGOJ (är inte det samma företag?) samt Trainmaint för det mer trafiknära.


Fick föresten in en insändare i Expressen i lördags angående punktligheten på sträckan (Svar på tal till SJ ABs presschef), skall försöka återge den här senare.

Mvh
Bengt


_________________________________________________________________

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: