[uppsalapendeln] Re: synpunkter Uppsalapendeln

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Bäckström Irja <Irja.Backstrom@xxxxx>
  • Date: Thu, 29 Apr 2004 08:56:18 +0200

Hej Iraja, vi samlar in fakta om detta just nu!

Men preliminärt är det ju det gamla vanliga:
informationen vid störningar på stationerna (utrop, monitorer, tablåer vid spåren) är bedrövligt dålig. "Beräknad ny ankomsttid/avgångstid" stämmer ALDRIG.

Vissa förseningar (som t ex 5-7 minuters sen avgång för "xx.40"-tågen från spår 17/18) skyltas inte ut som förseningar alls (men för oss pendlare är det viktigt att veta om vi hinner med anslutande buss i Uppsala eller måste ringa på sambon att komma och hämta oss med bilen när SJ och BV "slarvar bort" 5-7 minuter på tågresan, detta gäller i synnerhet på de glesa kvällsavgångarna!!)

Vi kräver alltså MINUT-PRECISION  vid angivandet av tågankomst/avgångar, allt annat är totalt oacceptabelt i det datoriserade 2004!!

Dessutom är det inte acceptablet att tågen byter perrong i sista minuten.

Utrop hörs ofta bedrövligt dåligt ute på perrongerna, särskilt när andra tåg dundrar förbi (och det gör det ofta om man står "längst bort" i Stockholm, bredvid SL-pendelspåren!

Mer kommer säkert!


/FBäckström Irja wrote:

Hej!

 

Tack för senast! Som en uppföljning av vårt möte har vi kallat Banverket till ett möte där vi skall diskutera vårt samabete och ta upp frågor som kunder har synpunkter på. Där behöver jag er hjälp, då ni nämnde Banverkets kundansvar. Vilka frågor tycker ni att vi skall ta upp? Det mesta vet vi naturligtvis om, men får mer tyngd om frågorna kommer från våra kunder. Jag kommer självklart att ge feed-back efter mötet.

Med bästa hälsningar

Irja

 

 

Irja Bäckström

Marknadsansvarig Öst

SJ AB, Affärsdivision Regionaltrafik

Vasagatan 7

105 50  STOCKHOLM

___________________________

Tel. 08-7623238

Vxl. 08-7622000

Mob.070-7243484

irja.backstrom@xxxxx

hemsida: www.sj.se

___________________________

 

JPEG image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: synpunkter Uppsalapendeln